Sekretess stoppar kunskap om smittan
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Pandemin

Sekretess stoppar kunskap om smittan

Sekretess om döda på landets äldreboenden stoppar möjligheter att lära av de förödande misstagen.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-07

Det konstaterar äldreforskaren Marta Szebehly, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet.

– Om vi inte vet hur det ser ut i olika äldreboenden kan vi faktiskt inte förstå vad som hänt och inte heller lära oss av våra misstag, säger Marta Szebehely till TT.

Större andel

De senaste sju veckorna har över 400 personer på äldreboende avlidit i covid-19.

Siffror från Socialstyrelsen visar att de döda på äldreboendena utgör 57 procent av samtliga 714 döda i covid-19 under perioden.

Marta Szebehely.

Under vårens första våg utgjorde de döda på äldreboendena 46 procent.

Men hur enskilda boenden drabbats finns det alltså ingen samlad kunskap om.

Trots åtgärder

Den eventuella försämringen sker trots att äldreomsorgen i dag sägs ha bättre förutsättningar att möta smittan. Till skillnad från i våras finns skyddsutrustning och möjlighet till testning och smittspårning.

Dessutom har 160 000 äldreomsorgsanställda sedan i våras genomgått utbildning i basala hygienrutiner. Ändå dör så många.

En av tio har smittats

Cirka tio procent som bor i äldreboende har smittats. De flesta som smittats har klarat sig. Drygt en tredjedel av de smittade avlider.

Dölj faktaruta

– Det här är en sjukdom som går in på äldreboenden. Det är nästan omöjligt att hålla den ute. Enda sättet tycks vara att hålla nere smittan i samhället, säger Marta Szebehely.

Oacceptabelt

Marta Szebehely lyfte problemet med bristande information under ett forskarseminarium den 10 november. Att Sverige saknar offentlig statistik om hur många äldreboenden som har drabbats och hur många personer som har smittats och avlidit i olika äldreboenden är djupt problematiskt.

Hon och flera professorer riktade hård kritik mot att äldreboenden och kommuner tillåts sekretessbelägga utbredningen av coronaviruset och de exakta dödstalen i covid-19.

– Om vi menar allvar med att vi ska lära oss av misstag som begåtts så är detta naturligtvis oerhört oroande och oacceptabelt, sa Marta Szebehely till Senioren i samband med seminariet.

Andra länder redovisar

I vissa andra länder redovisas tydligt ett litet antal boenden står för en stor andel av dödsfallen. Ett exempel är Australien, där en procent av äldreboendena står för 58 procent av dödsfallen på äldreboenden. I Ontario i Kanada står tre procent av äldreboendena för 44 procent av dödsfallen.

Källa: TT

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas