Vårdföretagarna sågar Folkhälsomyndigheten: Vi fick inte stöd
Nyheter | Omsorg | Vård | Kritik

Vårdföretagarna sågar Folkhälsomyndigheten: Vi fick inte stöd

Folkhälsomyndigheten gav inte ett tillräckligt stöd för att skydda boende på landets äldreboenden i början av pandemin. Det hävdar Vårdföretagarna i en kritisk rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-02

Bland annat saknades riktlinjer som var anpassade till förhållandena på äldreboenden.

Rekommendationer som kom i början av pandemin riktade sig till vården på sjukhusen – men tog inte hänsyn till äldreomsorgens förutsättningar.

Eva Nilsson Bågenholm.

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Vårdföretagarna:

– Det kom inga riktlinjer, det kom inget extra stöd för att vi skulle få hjälp att testa vår personal, det kom ingen extra skyddsutrustning. Det man ville uppnå gav man inget stöd för.

Svaga länken

Vårdföretagarna ifrågasätter därför att äldreomsorgen pekas ut som den svaga länken i Sveriges coronastrategi.

I den nya rapporten försöker Vårdföretagarna visa att det finns strukturella förklaringar till att äldreomsorgen är särskilt utsatt för covid-19, och att många av myndigheternas insatser kom sent.

Vårdföretagarna

En arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Dölj faktaruta

Med hjälp av berättelser från äldreomsorgsverksamheter och en analys av myndighetsbeslut ger man sin redogörelse för hela händelseförloppet och äldreomsorgens förutsättningar under pandemins inledande skede, då så många äldre dog.

Inte hänga någon

– Syftet med vår beskrivning är inte att peka ut enskilda myndigheter eller andra aktörer. Vi har den största respekt för att många tvingats göra svåra avvägningar under stor tidspress. Vår avsikt är istället att samma förståelse ska visas äldreomsorgen, säger Anna Bergendal, Vårdföretagarnas näringspolitiska expert inom äldreomsorg.

Seminarium om rapporten

Rapporten presenterades under onsdagsmorgonen (2/12) på ett frukostwebbinarium, där bland andra Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande socialutskottet gavs tillfälle att kommentera rapporten.

Här finns hela rapporten: ”Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi?”

Dölj faktaruta

Hon berättar om dagliga kontakter med verksamheter inom äldreomsorgen som arbetade hårt för att hålla smittan på avstånd och därigenom upprätthålla en viktig del av Sveriges uttalade coronastrategi: att skydda äldre och utsatta grupper.

Frustration

– Samtidigt framkom frustration över att strategin inte åtföljdes av stöd och konkreta åtgärder. Information och uppbackning från myndigheter och andra nyckelaktörer kom ofta sent eller inte alls och var ibland direkt motsägelsefull eller illa anpassat för verksamheter i äldreomsorgen, säger Anna Bergendal.

Anna Bergendal.

– Frustrationen bottnade också i den bristande insikten i äldreomsorgens funktion och förutsättningar, som många gånger lyste igenom i såväl utformningen av riktlinjer som i den bredare debatten.

Regionerna

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tillbakavisar kritiken från Vårdföretagarna.

Han säger till SVT att det är upp till regionerna att anpassa myndighetens generella råd till den kommunala vården.

Några förslag

Vårdföretagarna pekar ut flera områden som behöver förbättras, och som kan skapa bättre beredskap under en pandemi men också en bättre kvalitet i äldreomsorgen i stort.

Tydligare vägledning för verksamheterna i hur man ska agera och prioritera när verkligheten presenterar en situation bortom föreskrifterna, till exempel då det råder brist på skyddsutrustning och personal.

Andra förslag:

• Alla kommuner bör upprätta planer för hur omsorgen ska fungera i en krissituation

• Inför ett nationellt beredskapslager för skyddsutrustning

• Fasa ut äldreboenden som inte lever upp till godkänd standard

• Se över styrningen av läkarmedverkan

(Ur rapporten)

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas