”Man är rättslös på äldreboendet”
Här inträffade katastrofen i fjol, när ett fönster plötsligt föll in över Ann-Marie.
Nyheter | försäkringar

”Man är rättslös på äldreboendet”

När Magnus Fahléns svärmor Ann-Marie äter middag med de andra boende på Blåvingevägens äldreboende i Kungsbacka inträffar katastrofen. Plötsligt faller ett fönster in och krossar Ann-Maries bakhuvud, nacke och delar av ryggen. Samma kväll avlider hon av sina skador.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-25
Magnus Fahlén.

Händelsen som inträffade fredagen den 20 oktober i fjol är en skandal på flera olika sätt, menar Magnus Fahlén.
– Det här gäller inte bara vår familj. Vem som helst som lever på våra kommuners äldreboenden kan drabbas. Dessutom finns rena felaktigheter som kommunerna kommunicerar när det gäller hur de äldre är försäkrade när de flyttar in på äldreboende.
Direkt efter olyckan larmade Magnus Fahlén boendets enhetschef som enligt Magnus gjorde sig oanträffbar. Han menar att följden blev att inga interna processer initierades varken för personalen, de anhöriga eller övriga boende som chockades svårt.
När frågan om vilka försäkringar som täcker olyckan skulle redas ut fick Magnus Fahlén ännu en chock.
I informationsmaterialet som Ann-Maries anhöriga fick inför flytten stod: ”Du måste ha en egen hemförsäkring, välj en liten hemförsäkring med allrisk”.
– Så Ann-Marie hade en sån hemförsäkring för sin lägenhet. Vi förutsatte att de boende var försäkrade av kommunen när man vistades i de gemensamma ytorna och under aktiviteterna. Någon annan information fick vi inte.

Efter olyckan uppmanades Magnus Fahlén av verksamhetschefen för Kungsbacka kommuns äldreboenden att söka ersättning via kommunens olycksfallsförsäkring. Men när han lämnat in en sådan anmälan blev det nej från försäkringsbolaget.
– Det visade sig att de boende inte alls omfattades av detta försäkringsskydd utan är oförsäkrade från kommunens sida under hela sin vistelse och under alla sina aktiviteter.
Skrämmande och obegripligt, menar Magnus Fahlén.
– Det här måste belysas både för de boende och för oss anhöriga. Sveriges kommunala och enskilda äldreboenden måste förtydliga det i all information. Hade vi vetat hade vi kunnat teckna ett mer omfattande försäkringsskydd för min svärmor.

När kommunens olycksfallsförsäkring inte gällde hänvisades Magnus Fahlén av verksamhetschefen till kommunens ansvarsförsäkring, som innebär att han själv måste starta en juridisk process mot kommunen.
– En absurd börda att lägga på oss. Hur många i vår situation har kunskap, kraft och pengar att driva en sådan process mot en kommun? Man förefaller vara rättslös och skyddslös som gammal i Sverige på ett omsorgsboende, säger han upprört.
Vilken försäkring faller ut i ett sådant här fall?
– Det är varje persons ansvar att ha en egen försäkring, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef på kommunen – som uppmanat Magnus att söka ersättning och sedan att starta en rättsprocess.
Grunden för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig är att kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse, eller att det finns ett särskilt ansvar i avtal eller i lag, fortsätter Helene Ljungqvist.
– Det måste också finnas ett samband mellan felet eller försummelsen och den uppkomna skadan. Det är den som drabbats av skadan som ska visa att kommunen orsakat skadan.

Oklarheter kring olyckan

Olycksfönstret var inte stängt ordentligt när en stark vindby slet loss det och tryckte in det över Ann-Marie och matbordet på äldreboendet.
– Men det kan inte förklara eller ursäkta att fönstret lossnade, säger Christer Kilersjö, vd för det kommunala bostadsbolaget Eksta som ansvarar för fastigheten. Det är en fruktansvärd olycka som inte skulle få hända.
En utredning har gjorts av Eksta via en besiktningsman. Fönstertillverkaren NorDan har också undersökt själva olycksfönstret. Det var stängt med bågen mot karm, men alltså inte låst – handtaget var inte vridet så att kolvarna gått in i karmen. Varför fönstret bara var stängt vet man inte.
– Det viktigaste för Eksta är att få svar på hur det här kunde hända och vad vi ska göra för att säkerställa att det aldrig kan hända igen. Tills vi fått svar har vi plockat bort handtagen så att det inte går att vädra.

NorDan som har tillverkat fönstret menar att det inte är något fel på fönstertypen, inte heller på olycksfönstret.
– Eftersom NorDan inte vill medverka till att övriga fönster får en teknisk komplettering har vi kontaktat en annan fönstertillverkare som ska hjälpa till att ta fram en betryggande lösning.
Magnus Fahlén har efter egna granskningar funnit att kommunen haft problem med fönstren sedan länge. Han pekar bland annat på incidentrapporter från 2013.
– Det framgår tydligt att fönstren är svåra att stänga, det framförs både av personal och boende. Vid ett annat tillfälle 2020 har också ett fönster i en tvättstuga fallit in. Lyckligtvis blev ingen skadad vid det tillfället.

Nöj dig inte med hemförsäkring

Hallå där, Anna-Karin Baltzari-Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Vilka försäkringar behöver jag ha som hyresgäst på ett särskilt boende?
– Du ska alltid ha en hemförsäkring.
Behöver man ha en egen personlig olycksfallsförsäkring för vistelser utanför sin lägenhet?
– Det bästa är att ha en egen olycksfallsförsäkring. Boendet ersätter endast skador om de har varit vårdslösa i deras lokaler och på deras tomt, men de har inget ansvar utanför fastighetens gränser. Men du kan alltid kolla om boendet har en kollektiv olycksfallsförsäkring. I så fall kan det vara bra att anmäla olycksfall till den också.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas