Uthålligt arbete mot ensamhet ger pris
Stark profil inom SPF Seniorerna, Kjell Lindström. Foto: Anna Hållams
Nyheter | Erkänsla

Uthålligt arbete mot ensamhet ger pris

Den 20 maj prisas Kjell Lindström, mångårig distriktsordförande för SPF Seniorerna i Jönköping. Hans insatser mot ofrivillig ensamhet har betytt mycket för många.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-26

Kjell Lindström kommer att ta emot Ribbingska minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor ur landshövding Anneli Hulthéns hand.

Platsen blir anrika Piratensalen i Grand hotell i Lund i samband med den så kallade Äldreprisdagen.

– Det känns jätteroligt, och det betyder att vårt projekt får nationell uppmärksamhet vilket är mycket glädjande.

Det är det treåriga projektet ”Minska ofrivillig ensamhet hos äldre” som vunnit juryns gillande. Kjell Lindström har varit projektledare.

Stärker varandra

Den exakta motiveringen får vi veta den 20 maj, men kanske hamnar den nära den nominering som Anneli Forsgren skickat till minnesfonden och som bland annat lyder så här:

”Kjell har utan en enda betald timma och med stort engagemang med många andra helt ideellt skapat följande för att de såg ett stort problem i ”folksjukdomen” ensamhet hos äldre: Arbetet fokuseras på att minska ofrivillig ensamhet. Genom att vara medmänniska så skapas meningsfulla möten, både för den som får besök och den som besöker. På så sätt stärker invånarna varandras hälsa./…/ Värdefull kunskap om våra äldsta invånare och vad som är viktigt för dem togs fram genom intervjuer med över tvåhundra 90-åringar i länet. Det bildade en viktig kunskapsbas i det fortsatta arbetet för civilsamhället att utveckla både utbud och sin roll.”

Äldreprisdagen 20 maj

Arrangeras av Ribbingska minnesfonden. Förutom Kjell Lindströms framträdande där han ska berätta om projektets genomförande och resultat talar professor Sölve Elmståhl vid Lunds universitet på temat ”Det goda åldrandet, men för vem?” och professor emeritus Roland Kadefors vid Göteborgs universitet under rubriken ”Vi är inte bäst i klassen! Seniorpolitik i Sverige, Norge och Tyskland”.

Dölj faktaruta

Anneli Forsgren har varit delaktig i projektet genom sitt arbete på Kommunal utveckling inom Region Jönköping. Hon ansvarar för länssamordning inom området social välfärd och hälso- och sjukvård för Jönköpings läns 13 kommuner.

– Seniorfrågor och äldreomsorg finns därmed på mitt ansvar, och det har varit en ära och stor glädje att få ingå i projektets styrgrupp.

Anneli Forsgren. Foto: Ninna Ekstrand

Genom de nätverk man har i länets kommuner har man hjälpt till att skapa kontakter och ingångar för projektet i exempelvis hemtjänst och särskilda boenden och träffpunkter. Allt för att nå så många som möjligt.

– Jag är övertygad om att projektet kommer innebära skillnad, säger Anneli Forsgren. Det är win-win. För det är väl det djupaste behovet hos oss alla – att få vara viktig, värdefull och betyda något för någon annan. Oavsett om jag är den som besöker eller den som tar emot besöket.

Så når man ensamma

Genom att organisera lokala projektgrupper i länets 13 kommuner har man utvecklat ett sätt att hitta och komma i kontakt med ofrivilligt ensamma äldre.
Bland annat genom anhöriga och via vården, men också med hjälp av broschyrer på bibliotek och information som man skickat hem till 170 000 brevlådor vid fyra tillfällen.
Om vårdpersonal har märkt att någon de ska skicka hem verkar ensam har de kunnat initiera en kontakt.

Dölj faktaruta

Ungefär 2-3 000 pensionärer i Jönköpings län lever i oönskad ensamhet, enligt en uppskattning som Socialstyrelsen gjort.

– Vi har märkt att det finns personer som inte kommer även om de blir inbjudna för de mår dåligt och har dåligt självförtroende, de vill inte gå ensamma. De blir sittande hemma, säger Kjell Lindström.

Han pekar på flera orsaker till hur den oönskade ensamheten kan uppstå. Barnen flyttar till andra städer, man tappar kontakten med gamla arbetskamrater. Med tiden går vänner bort.

Pandemin

Projektet startade 1 september 2020 och har pågått tre år. Tanken var från början att försöka komma i kontakt och erbjuda hjälp till 500-1 000 personer.

– På grund av pandemin har vi fått ta time out under två perioder. Men vi har ändå nått cirka 500 ofrivilligt ensamma äldre och fått i gång projektgrupper i elva av regionens tretton kommuner. Det är vi ganska nöjda med, säger Kjell Lindström.

Kjell Lindström. Foto: Kajsa Juslin

Pandemin bromsade alltså projektet, men puffade det också framåt, tror Kjell Lindström.

– Hela samhället började diskutera äldres utsatthet för ofrivillig ensamhet på ett nytt sätt. Kanske kunde fler identifiera sig eftersom vi alla i någon mening tvingades hantera en egen ofrivillig ensamhet i och med nedstängningar, besöksförbud och allt sådant negativt som pandemin förde med sig.

Mer om projektet

De flesta äldre som har ingått i projektet var runt 85 år och äldre.
Bakom projektet står SPF Seniorerna, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG) och SKPF Pensionärerna.
Projektet har finansierats av Allmänna arvsfonden med ett stöd på cirka 2,2 miljoner kronor under tre år.
I ledningsgruppen har suttit representanter från de fyra pensionärsorganisationerna, kommunerna och regionen.

Dölj faktaruta

Ribbingska Minnesfonden

Finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldrevården med målsättning att sprida forskningsresultat till allmänhet, organisationer, politiker och andra beslutsfattare inom privat och offentlig sektor som berörs av äldres problematik.
Fondens äldrepris instiftades 1986 och delas årligen ut till en person som har gjort betydande insatser för att förbättra äldres livsvillkor i samhället.
Det är Lunds universitets medicinska fakultet som har inrättat Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi. Professuren innehas sedan 2005 av Susanne Iwarsson.
1902 startade Maria Ribbing Sveriges första hem för äldre.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-04-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas