Färre 70-plussare besöker akuten
Nyheter | Vård | Vård

Färre 70-plussare besöker akuten

Trenden att färre patienter söker till landets akutmottagningar håller i sig. Särskilt i gruppen 70 år och äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-04

Det visar nya siffror från Socialstyrelsen, som presenterades i torsdags (3/12).

Minskningen av besök till somatiska akutmottagningar är genomgående i alla län. Något mer bland kvinnor än bland män.

Tydligast är trenden i åldersgrupperna 0 till 17 år och 70 år och äldre.

Alla diagnoser

Besöken har minskat i samtliga diagnosgrupper, utom när det gäller misshandel där det har varit en mindre ökning.

– Även för diagnoser som ger covid-19-liknande symtom har det skett en uppgång, vilket indikerar att man sökt sig till akuten på grund av oro för att ha smittats av covid-19, säger Thea Enhörning, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

16 procent

Mellan mars och september minskade antalet personer som sökte sig till akuten med 16 procent, motsvarande 159 000 personer, jämfört med samma period förra året.

Genomgående är att coronapandemin hade allra störst effekt på hur patienter besöker somatiska akutmottagningar under de två första månaderna.

Mellan vecka 10 och 14 uppgick nedgången på de somatiska akutmottagningarna till 31 procent.

– Därefter har antalet patienter ökat succesivt, vilket är en positiv utveckling då man alltid bör söka vård om man har ett behov, säger Thea Enhörning.

Rekommendationer

Det finns tänkbara förklaringar till siffrorna, tror Socialstyrelsen. En är att fler vänt sig till digitala vårdgivare, en annan att det funnits ett minskat vårdbehov då exempelvis skador och spridning av influensa minskat som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Samtidigt visar undersökningar att var femte person undvikt att söka vård trots att de kan ha haft ett behov, vilket kan få allvarliga konsekvenser, säger Thea Enhörning.

Fler inskrivna

Analysen visar också att fler än normalt av de som söker blir inskrivna.

– Det skulle kunna vara en indikation på att de som sökt akutmottagningarna under pandemin är de som haft allvarligare tillstånd, säger Thea Enhörning.

Färre besök

Störst har minskningen varit för övre luftvägsinfektion (-46 %), öron-näsa-hals (-44 %) och allergi och hud (-34 %).
Minst har minskningen varit för hjärtstopp (-2 %), bröstsmärta (-6 %) och andningsbesvär (-7 %).

Analyserna baseras på inrapporterade uppgifter till Socialstyrelsens patientregister och uppgifter från Statistiska centralbyrån och offentlig statistik från Folkhälsomyndigheten.

Källa: Socialstyrelsen

 

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#9
senioren-nr-9
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Kjell Bergqvist står upp för sig själv- och andra
  • Många vägar till nya vänner
  • Kommunen svek -SPF Seniorerna ryckte ut

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas