Fler äldre vågar söka vård igen
Nyheter | Vård | Pandemin
Foto: Gettyimages

Fler äldre vågar söka vård igen

Oron för att inte få vård på grund av coronapandemin har minskat kraftigt under det senaste året. Det visar en enkät från Folkhälsomyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-31

Också äldre personers benägenhet att undvika att söka vård har minskat, enligt enkäten som dock inte har frågat personer över 84 år.

Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin.

Bland de äldre avstod en tredjedel från att söka vård eller avbokade redan bokad vård.

Ett år senare har oron minskat i befolkningen och färre äldre undviker att söka vård.

Minskat hos alla

I maj 2020 genomfördes en enkät för att undersöka om pandemin kan ha inneburit att färre personer har besökt hälso- och sjukvården trots behov, för att man följt samhällets smittskyddsåtgärder, av oro för att bli smittad eller på grund av omprioriteringar i vården. Undersökningen upprepades i november 2020 och maj 2021.

Resultatet visar att oro för att inte få vård under pandemin hade minskat hos alla (16-84 år), från 48 procent i maj 2020 till 39 procent i maj 2021. I den äldre gruppen (70-84 år) var minskningen ännu mer uttalad, från 60 procent i maj 2020 till 44 procent i maj 2021.

Bör uppmuntras

Bland de äldre hade dessutom andelen som svarade att de undvikit att söka vård under pandemin minskat från 32 procent i maj 2020 till 18 procent ett år senare.

– Både oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt utifrån målet om jämlikhet i hälsa. I synnerhet äldre personer bör uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera med hälso- och sjukvården, säger Karin Guldbrandsson, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Karin Guldbrandsson.

– Därför är det positivt att andelen äldre personer som anger att de undvikit att söka vård har minskat med 14 procentenheter mellan maj 2020 och maj 2021.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas