Oro bland äldre att inte få vård
Nyheter | Vårdskuld
Foto: Colourbox

Oro bland äldre att inte få vård

Särskilt äldre känner oro för att inte få vård under covid-19-pandemin. Det visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-20

Folkhälsomyndigheten följer löpande covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan och folkhälsoarbetet, och i maj i år skickade myndigheten ut en webb-enkät via webbpanelen Hälsorapport.

Nu kommer svaren när det gäller personer i åldrarna 16-84 år:

Varannan person var orolig för att inte få vård på grund av covid-19-pandemin, och var femte avbokade redan bokad vård eller tandvård.

Medelålders

Det var främst personer i åldern 70–84 år som var oroliga över tillgången till vård, 59 procent, och som hade undvikit att söka vård under pandemin, 30 procent.

Lägsta andel som undvikit att söka vård är 40-49-åringarna, 11 procent.

”Kommer inte i första hand”

”Eftersom man är äldre och inte vet hur det kommer att prioriteras om man skulle behöva vård. Om det är många yngre som är sjuka samtidigt så lär man ju inte komma i första hand.”
Kvinna, 73 år
(Ur Folkhälsomyndighetens undersökning)

Dölj faktaruta

De personer i åldern 70–84 år som var oroliga för att inte få tillgång till vård angav egen ålder eller belastning inom sjukvården som orsaker.

– Både oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv. Därför bör i synnerhet äldre personer uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera saken med hälso- och sjukvården, säger Karin Guldbrandsson, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Rutinbesök

De flesta personer i åldern 70–84 år som svarat att de undvikit att söka vård under pandemin uppgav att det framför allt gällde rutinbesök såsom hälsokontroller, besök för ögon-, öron- eller hudproblem, sjukgymnastik, fotvård och tandvård. Det gällde både män och kvinnor.

”Får anstå”

”Tandläkarbesök får anstå liksom besök på vårdcentral.”
Kvinna, 85 år
(Ur Folkhälsomyndighetens undersökning)

Dölj faktaruta

I de flesta fall hade de själva avbokat eller avstått från att söka vård. Det var alltså inte i första hand hälso- och sjukvården som hade avbokat.

Ett fåtal uppgav i fritextsvar varför de undvikit att besöka vården, och då handlade det om rädsla för smitta och besvär som inte varit akuta.

70-plussare backar ur

Socialstyrelsen har tidigare analyserat covid-19-pandemins påverkan på bland annat tandvård och screeningverksamheter inom cancerområdet under pandemins första månader.

Resultaten visar också här att besök hos tandvården minskade kraftigt i samband med utbrottet av covid-19-pandemin, och tydligast var minskningen i åldersgruppen 70 år och äldre.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas