Prostatacancer: Socialstyrelsen varnar för screening
Nyheter | Prostatacancer

Prostatacancer: Socialstyrelsen varnar för screening

Socialstyrelsen säger fortsatt nej till att erbjuda screening för prostatacancer till män mellan 50 och 70 år. Nyttan överväger inte de negativa effekterna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-12

Screening för prostatacancer med PSA-prov skulle kunna leda till att många män behandlas och drabbas av biverkningar, trots att deras cancer aldrig skulle ha blivit allvarlig. Kunskapen om tester som kan förbättra detta är inte tillräcklig.

Det är Socialstyrelsens huvudargument för varför man ”i dagsläget” inte kan rekommendera screening.

Utredning

Socialstyrelsen har utrett förutsättningarna för att erbjuda alla män i åldern 50-70 år screening för prostatacancer.

Ett 20-tal experter och myndighetens screeningsråd, bestående av landstingspolitiker och företrädare för ett antal myndigheter och professionsföreningar, har medverkat i utredningen.

På måndagsförmiddagen (12/2) kom myndighetens besked.

Överbehandling

Slutsatsen är alltså att Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer.

”Personer som bjuds in till screening har inte själva tagit initiativ till att uppsöka sjukvården. Det ställer höga krav på att det finns ett tillförlitligt vetenskapligt underlag för att screeningprogrammet är till nytta för befolkningen.” skriver myndigheten på sin hemsida.

Risk för skada

– Vår bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte tydligt skulle överväga de negativa effekterna. Det finns en risk att screening skulle kunna göra alltför stor skada – i form av överdiagnostik, överbehandling och biverkningar, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen och ordförande i screeningrådet.

Flera länder säger nej

Sjukvårdsmyndigheter världen över har gjort liknande bedömningar som Socialstyrelsen.

Norge, Storbritannien och Kanada är exempel på länder som avråder från screening för prostatacancer.

Dölj faktaruta

Samtidigt betonar Socialstyrelsen att man inte avråder från PSA-testning generellt.

”Män som önskar få ett PSA-prov bör enligt de nationella riktlinjerna även fortsättningsvis få information om provets för- och nackdelar och därefter i samråd med vårdgivaren erbjudas provtagning om de önskar det, oavsett om de har symtom eller inte.” skriver myndigheten

Ny bedömning

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och tar varje år 2 400 mäns liv.

Alla är eniga om att chansen att bota prostatacancer är betydligt större om sjukdomen upptäcks innan den ger symtom.

Lars-Torsten Larsson

Socialstyrelsen öppnar också för en ny bedömning inom en inte alltför avlägsen framtid:

– Det är mycket angeläget att forskningen om prostatacancerdiagnostik fortsätter snabbt framåt, så att fler män med allvarlig cancer kan få vård tidigare. Det pågår redan flera forskningsprojekt, och vi hoppas snart ha tillräckligt underlag för att kunna göra en ny bedömning av ett nationellt screeningprogram, säger Lars-Torsten Larsson.

Chans att påverka

Socialstyrelsens rekommendation är nu ute på öppen remiss.

Synpunkter kan lämnas in till och med den 9 maj.

En slutlig version beslutas under hösten 2018.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas