Nya vårdboenden får syrgas
Nyheter | Äldreomsorg
Foto: Gettyimages

Nya vårdboenden får syrgas

Pandemin tvingar fram förändringar. Nu satsar aktörer på syrgasanläggningar i särskilda boenden.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-26

I Upplands Väsby och Täby byggs just nu äldreboenden som utrustas med mobila syrgasenheter.

– Ja, från och med nu installera vi en mobil syrgasanläggning på samtliga vårdboenden som vi uppför, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef på Sehlhall Fastigheter.

Försvann

Frågan om brist på syrgasutrustning på landets äldreboenden har diskuterats intensivt under coronakrisen.

Men idén med syrgas på äldreboenden är inte ny. Tidigare hade så gott som alla äldreboenden i Sverige syrgas.

Men under 90-talet försvann denna potentiellt livräddande utrustning från de flesta av landets boenden.

Norge har

I grannlandet Norge däremot har samtliga äldreboenden utrustats med syrgas under pandemin.

– Som fastighetsbolag varken kan eller vill vi lägga oss i själva vårddebatten. I vilka sammanhang syrgas används är ett ansvar som åligger läkare och vårdgivare. Men vi vill säkerställa att denna livräddande möjlighet finns till hands om den behövs, säger Dan T. Sehlberg.

Åka direkt

Den syrgasteknik som Sehlhall valt är mobil. Handhavandet förenklas av att tuberna är betydligt mindre än vad som tidigare varit vanligt när det gäller syrgasutrustning på äldreboenden.

– De mobila enheterna har många fördelar. Bland annat har de en återandningsenhet som gör det möjligt att konsumera en mindre del syrgas vilket gör åtgången av syrgas lägre än vid användning av traditionella system, säger Dan T Sehlberg.

– Dessutom kan den mobila enheten följa med en boende vid transport till sjukhuset. Man behöver alltså inte invänta ambulans om den är långt borta.

Dan T Sehlberg.

I och med den nya mobila syrgasenheten underlättas också eventuella transporter till sjukhus eftersom syrgasen lätt kan bäras med under armen. De boende behöver inte invänta en ambulanstransport.

Företaget hoppas att fler äldreboenden ska satsa på syrgasutrustning.

Är det covidkrisen som fått er att vilja satsa på den här produkten?

– Pandemin har snarare skyndat på och intensifierat det arbete som vi tidigare inlett med att utveckla effektivast möjliga smittskydd i våra äldreboenden. Den här frågan om syrgas är en delkomponent i vårt smittskyddssystem, säger företagets presskontakt Robbin Grönstedt till Senioren.

Vem godkänner att den utrustning ni tar fram är säker och verkligen håller måttet?

– Utrustningen är framtagen av ett svenskt företag som heter Mirola. Deras produkt är CE-certifierad och godkänd för försäljning i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har varit med och delfinansierat utvecklingen av produkten. Mot bakgrund av det känner vi oss trygga med att utrustningen är säker, säger Robbin Grönstedt.

130 lägenheter

Sehlhall Fastigheter bygger och förvaltar omsorgsfastigheter.

I Upplands Väsby blir det 40 lägenheter (klara under fjärde kvartalet 2021) och i Täby 90 lägenheter (klara första kvartalet 2023).

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-01-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas