Tusentals bortskrämda från äldreomsorgen
Foto: Getty Images
Nyheter | Omsorg | rädsla

Tusentals bortskrämda från äldreomsorgen

Pandemin har gjort att betydligt färre äldre nu flyttar till särskilt boende. Efterfrågan av hemtjänst går också ner.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-30

Det framgår av ny statistik från Socialstyrelsen.

I oktober 2020 bodde 78 000 personer på äldreboende, jämfört med 82 000 året före.

Huvudförklaringar är den stora smittspridningen, höga dödstal med covid-19 och besöksförbud för anhöriga.

Michaela Prochazka.

– Det har påverkat allmänhetens inställning och det finns absolut en rädsla för att bli smittad i äldreomsorgen, säger Michaela Prochazka, Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor.

Under perioden februari till november har inflyttningarna bland 80-plussare gått ner med 14 procent jämfört med hur det sett ut de senaste åren.

Om man också räknar in 70-plussare så minskade inflyttningarna med 23 procent i Uppsala och 22 procent i Stockholm.

Hemtjänsten

Men trots att färre flyttat in på särskilt boende har det inte blivit någon ökning av hemtjänsten.

Antalet 80-plussare som sökte och fick hemtjänst för första gången minskade med cirka 20 procent jämfört med åren före.

– Det gör att vi ser en risk för att äldre personer inte får sina behov tillgodosedda av socialtjänsten, säger Michaela Prochazka.

Ner en femtedel

Även när det gäller hemtjänst var minskningen tydligast bland de äldsta.

Under februari-november förra året var andelen 80 år och äldre som sökte och fick hemtjänst för första gången cirka 20 procent lägre än åren innan.

Minskningen var som störst i Västerbotten och Uppsala, där andelen i gruppen 70 år och äldre gick ned med omkring 30 procent.

Växande behov

Att inte ta emot eller få hjälp trots att man behöver det innebär förstås en risk för sämre hälsa och livskvalitet.

Även närstående kan få en ännu tuffare situation om de också måste ta ett stort ansvar för omsorgen, konstaterar Socialstyrelsen.

Analys väntar av vårdtid

De som flyttar till särskilt boende bor där i genomsnitt 25 månader, eller drygt två år, enligt siffror för personer som fick beslut om särskilt boende åren 2014-2017. Hur vårdtiden har påverkats av covid-19 är ännu för tidigt att analysera.

Källa: Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2021

Dölj faktaruta

Det är heller knappast en bra affär för kommunerna att anhöriga gör mer och kommunerna mindre under pandemin.

– Kommunerna behöver nu vara beredda på att fler personer med större behov kan komma att behöva hjälp när smittspridningen går ner, säger Michaela Prochazka. Behoven kan visa sig vara uppdämda.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-30
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas