Svåra följder av besöksförbud
Foto: Getty Images
Nyheter | Omsorg | Forskning

Svåra följder av besöksförbud

Viktnedgång, ökad smärta, oro och frustration. Det är några effekter av besöksförbudet inom äldreomsorgen under pandemin, visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-10

Det är en studie från Örebro universitet som kartlagt hur restriktioner inom äldreomsorg och sjukvård under pandemin har påverkat både patienter och anhöriga negativt.

– Att inte få träffa sina anhöriga kan få konsekvenser på hälsa och välmående under lång tid, konstaterar Karin Hugelius, ambulanssjuksköterska och forskare inom krishantering och katastrofmedicin vid Örebro universitet.

Förvånade

Tillsammans med forskare från Japan har hon granskat 17 studier från olika länder som handlar om konsekvenser av de besöksrestriktioner som införts inom äldreomsorg och sjukvård under Covid 19-pandemin.

– Vi blev förvånade över att det redan finns så pass många studier som tittar på detta. Det blev också tydligt att besöksrestriktioner har väldigt många biverkningar som både drabbar patienter och de anhöriga – och som också påverkar dem som jobbar inom sjukvård och äldreomsorg, betonar Karin Hugelius i ett pressmeddelande.

Ångest ökar

Det handlar både om fysiska biverkningar, som att till exempel äldre går ned i vikt under den period de inte får träffa anhöriga eller att patienter efter en operation upplever mer smärta.

– Vi kunde också se att oro, frustration och ångest ökar, både hos patienten och de anhöriga.

Förlorar tid

För sjukvårdspersonalen innebär besöksförbud och restriktioner problem genom att de behöver lägga mer tid på att hålla de anhöriga informerade om vad som händer.

– Vi såg till exempel att det kan uppstå konflikt när sjukvården vill avsluta en livsuppehållande behandling och de anhöriga inte har varit med och träffat sin sjuka familjemedlem. Då finns en risk att den anhöriga upplever att vården inte har fungerat tillräckligt bra, säger Karin Hugelius.

Karin Hugelius Foto Anna Lorentzon

Forskarna drar slutsatsen att det är viktigt att göra medvetna och kalkylerade bedömningar innan man inför besöksrestriktioner eller besöksförbud.

– Besöksrestriktioner har funnits länge inom sjukvården, men det finns egentligen få studier som visar vilken effekt det har på smittspridningen. Här behövs mer forskning, säger Karin Hugelius.

Kunskapen låg

Besöksrestriktioner eller besöksförbud var vanligt förekommande inom sjukvård och äldreomsorg under Covid- 19 pandemin i hela världen.
Men kunskapen om effekterna av besöksrestriktioner, både ur smittspridningssynpunkt men också vilka effekter de kan få för patienter, anhöriga och omvårdnaden är idag låg.
Därför genomförs i projektet en litteraturstudie där effekter av besöksrestriktioner inom sjukvård och äldreomsorg under Covid- 19 pandemin utforskas.

Källa: Örebro universitet

Dölj faktaruta

Även om det är rimligt att anta att besöksrestriktioner fyller en funktion för att begränsa smittspridning, menar hon att det är viktigt att var medveten om konsekvenserna, som dessutom kan bli långvariga.

– Jag hoppas att både beslutsfattare och de som jobbar inom vården försöker hitta praktiska lösningar för att hålla ihop familjer, även under pandemin. Det kan till exempel handla om att möjliggöra att personliga möten genomförs under smittsäkra förhållanden, säger Karin Hugelius.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas