”Ett enormt svek mot äldre”
Barbro Westerholm.
Nyheter | Markering

”Ett enormt svek mot äldre”

Regeringens planer på ett nytt besöksförbud och utvidgade möjligheter att stänga inne människor på grund av smittspridning måste stoppas. Det kräver L-politikerna Barbro Westerholm och Anna Starbrink.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-28

I ett inlägg på DN Debatt varnar de båda för ett återinförande av besöksförbud i äldreomsorgen, något regeringen har flaggat för i ett tredje steg av åtgärder mot den uppblossande smittspridningen.

Men det vore fel väg att gå, menar Westerholm och Starbrink:

– Fler sårbara människor smittas av covid-19 i äldreomsorgen. Samtidigt visar statistiken att många medarbetare på äldreboenden och i hemtjänsten har valt bort vaccinet. Smittspårning visar dessutom att det i vissa fall finns en direkt koppling mellan smittade äldre och ovaccinerad personal. Detta är ett enormt svek mot äldre, sårbara människor.

Aldrig mer

Samtidigt är besöksförbudet inte något rimligt alternativ.

– Vi vet vad besöksförbudet betydde. Människor hindrades från att vara tillsammans med sina nära och kära i livets sköraste stunder och människor tvingades isär och till ofrivillig isolering. Det vill vi aldrig mer att Sverige ska utsätta sina invånare för.

Ändra lagen

Regeringen borde i stället ändra smittskyddslagen så att arbetsgivarna i vård och omsorg kan kräva att personalen vaccinerar sig mot relevanta smittor som riskerar att skada patienter, menar Anna Starbrink som är hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm och Barbro Westerholm som är riksdagsledamot.

– I somras tillsatte regeringen, föga uppmärksammat, en utredning som ska se över smittskyddslagen för att rusta vårt land bättre inför nya pandemier. Det är rätt ambition, men tyvärr visar utredningsdirektiven från regeringen på en iskall cynism i synen på äldre och andra människor med behov av äldreomsorg eller insatser, skriver debattörerna.

Anna Starbrink.

– Vid epidemier vill man – precis som under coronapandemins första vågor – lägga den största bördan för att skydda äldre från smitta på de äldre själva. De ska med tvång kunna begränsas i sin rörelsefrihet, de ska kunna nekas möjlighet att upprätthålla sitt normala sociala liv. Inte ett ord om att personalen också måste ta ett personligt ansvar för att skydda de mest sårbara.

Vågar inte

De två liberalerna anser att regeringens hållning till äldre är direkt cynisk.

– Regeringen vill kunna tvinga äldre till isolering, men vågar inte ställa krav på personalen att vaccinera sig. Sköra äldre som saknar en stark röst i samhällsdebatten ska kunna låsas in, medan friska yngre människor, vars jobb det är att vårda, inte ska möta några krav. Så cyniskt förefaller regeringens inriktning vara för hur svenskt smittskydd ska bedrivas.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-28
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas