Hallengren: ”Riva upp besöksförbudet största lättnaden”
Socialminister Lena Hallengren deltog på storskärm via länk, utfrågad av Amelia Adamo på scen. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Omsorg | Evenemang

Hallengren: ”Riva upp besöksförbudet största lättnaden”

"Man kan inte som arbetsgivare veta att en medarbetare är ovaccinerad och samtidigt låta den arbeta hos en äldre." Det sa socialminister Lena Hallengren (S) när hon framträdde på Äldreomsorgsdagarna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-18

Inför cirka 500 medarbetare i äldreomsorgen – från undersköterskor, chefer och biståndshandläggare till sjuksköterskor och arbetsterapeuter – utfrågades Hallengren av moderatorn Amelia Adamo som inledning av den andra (15/10) av de två Äldreomsorgsdagarna.

– Man ska vara trygg med att den som kommer hem till en inte utsätter en för smitta, sa Lena Hallengren på länk.

Inga åtgärder

Samtidigt betonade hon att arbetsgivaren före en omplacering måste göra det så enkelt som möjligt för personalen att vaccinera sig på arbetstid och på arbetsplatsen.

Några konkreta nya åtgärder från regeringens sida för att komma tillrätta med att kommuner och regioner fortfarande har en femtedel av sin personal inom vård och omsorg ovaccinerad kom inte från Lena Hallengren.

Måste förbättra

Pandemins kostnader i form av bland annat höga dödstal på landets äldreboenden och ett stort lidande till följd av besöksförbudet togs upp av Amelia Adamo.

Med facit i hand – fanns det någon åtgärd som Lena Hallengren skulle ha gjort annorlunda?

– Det är inte så lätt att komma på något konkret beslut, svarade Lena Hallengren. Vi hade att laga efter läge, eftersom vi var mitt inne i en kris. Insikten vi har fått och som måste tas vidare är att vi måste satsa på äldreomsorgen. Arbetet är påbörjat men takten måste öka.

Ångrar inte förbud

Men hur ser du idag på besöksförbudet som kritiserats av så många och också av en rad föreläsare under Äldreomsorgsdagarna och som drabbade så många äldre under en så stor del av deras kvarvarande livstid?

– Jag förstår frågan, men mitt svar är inte att jag ångrar att vi hade ett besöksförbud. Utan det hade utvecklingen tagit en ände med mycket större förskräckelse än vad som nu blev. Sen kan man diskutera när det skulle ha hävts.

Införandet av besöksförbudet var ett av de svåraste besluten att fatta, sa Lena Hallengren.

– Beslutet att riva upp det kändes som den kanske största lättnaden.

Pengar finns

Bland föreläsarna fanns Barbro Westerholm som berättade om arbetet med utredningen av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

En proposition ser ut att komma först nästa år, men pengar finns avsatta i budgeten för 2022. Allt talar för att reformen sjösätts som planerat den 1 juli nästa år.

Hör jättebra

Professor Ingmar Skoog, Seniorens expert på äldrefrågor och av tidningens läsare utsedd till årets senior 2020, framträdde också med en uppskattad föreläsning.

På temat att 70 är det nya 20 levererade han underhållande iakttagelser av dagens seniorer.

– Minns ni olyckskorparna som under 60-talets musikvåg sa att 40-talisterna skulle bli döva när de blev gamla. Men faktum är att ingen generation har hört så bra i hög ålder som rock and roll-generationen gör.

Riskfritt liv

Ingmar Skoog upprepade sin starka kritik mot besöksförbudet på äldreboenden under pandemin.

– Det kanske behövdes i början. Men att ha det under sex månader och sedan förlänga det innebar att en stor del av livet tas ifrån en. Men hur mycket riskminimering klarar en människa, fundera på det? Ett liv helt utan risk är inget liv.

– Besöksförbud är ett enormt ingrepp. Jag sitter med i en expertkommitté för Corona-kommissionen med flera äldreexperter. Alla är eniga om att besöksförbud inte hade särskilt stor betydelse, utan den stora smittrisken är personalen, eftersom man inte kan jobba på ett äldreboende utan att vara nära den tar man hand om. Det är den stora smittrisken.

Dansens magi

Sissela Kyle beskrev sitt liv som anhörig och Hugo Tham, tidigare professionell dansare och nu kulturutvecklare på Region Halland, berättade om dansen som ett verktyg som ”multistimulerar” hjärnan, som tränar kropp och själ och som leder till en känsla av bättre självförtroende.

Hugo Tham fick ÄO-dagarna att gunga lite.

20:e upplagan

Äldreomsorgsdagarna arrangerades för 20:e gången, med Gothia Fortbildning som arrangör. Under dagarna (14-15/10) pågick traditionsenligt en utställning med 70-talet aktörer och företag med inriktning på äldreomsorg. Produkter och hjälpmedel inom det digitala området fortsätter att ta en allt större del av utrymmet.

Dölj faktaruta
Dans på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Jan Arleij
Publicerad 2021-10-18
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas