Fyra telefonsamtal minskade depression
Foto: Getty Images
Nyheter | Hälsa

Fyra telefonsamtal minskade depression

Psykologisk behandling via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin. Det visar en unik studie från Västmanland.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-11

– Psykologisk behandling via internet är effektivt, men når inte riktigt våra äldre. Därför är det viktigt att studera om psykologisk behandling via telefon är effektiv och säker, säger Johnny Pellas som är psykolog vid vuxenpsykiatrin och doktorand vid centrum för klinisk forskning i Region Västmanland.

Och så tycks det kunna vara.

I studien medverkade 41 personer 65 år och äldre uppdelade i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna fick fyra psykologsamtal över telefon med en psykolog som använde så kallad beteendeaktivering – en metod som innebär att man får hjälp att identifiera och komma i gång med aktiviteter som känns viktiga, meningsfulla och lustfyllda.

Det kan till exempel handla om att prata med vänner över telefon för att bli mer socialt aktiv, skriver Region Västmanland på sin hemsida.

Mentala bilder

Resultaten är lovande med minskade depressionssymtom och ökad grad av aktivering, säger Johnny Pellas, doktorand vid centrum för klinisk forskning i Region Västmanland.

– Vi vet att beteendeaktivering fungerar bra som behandling mot depression, men problemet är att många som är deprimerade har svårt att uppbringa den energi och motivation som behövs för att genomföra aktiviteter.

Johnny Pellas.

– För att förstärka effekten av behandlingen och öka motivationen användes också en metod som kallas mentala bilder, som innebär att deltagarna föreställer sig att de genomför aktiviteterna. I metoden fokuserar man också på de positiva känslor som upplevelsen av själva genomförandet skulle kunna ge.

Pilotprojekt

Studien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland, och är enligt Region Västmanland den första i sitt slag att studera telefonbaserad psykologisk behandling mot depression hos äldre under en pandemi.

– Det blir viktigt att upprepa denna behandlingsstudie i större patientgrupper, säger Mattias Damberg, docent vid centrum för klinisk forskning och överläkare vid geriatriska kliniken i Västerås.

Mattias Damberg.

– Förhoppningsvis kan vi visa att telefonbaserad psykoterapi är en effektiv och säker behandling och skulle i framtiden kunna bli en etablerad del av behandlingen vid depression hos äldre.

Hela studien

Studien har publicerats i the International Journal of Geriatric Psychiatry. Här kan den läsas i sin helhet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-01-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas