Utbredd ensamhet i äldreomsorgen
Nyheter | Brist

Utbredd ensamhet i äldreomsorgen

Över hälften av alla med äldreomsorg lider av ensamhet. Det visar en ny undersökning.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-30

Det är Socialstyrelsens nationella enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” för 2019 som har inhämtat svar från cirka 125 000 äldre i särskilt boende eller med hemtjänst.

När det gäller ensamhet uppger 59 procent, nästan 75 000 personer, att de ofta har besvär av ensamhet.

– Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vård- och omsorgsbehov, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Stora skillnader

Av de som bor på särskilt boende upplever 47 procent att de har besvär av ensamhet då och då och 18 procent uppger att de ofta har besvär av ensamhet.

Motsvarande siffror hos de som bor hemma med stöd av hemtjänst är 40 respektive 13 procent.

Michaela Prochazka.

– För att den äldre ska känna gemenskap, delaktighet och mening med sin tillvaro behövs bland annat meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Det i sin tur kräver rätt kompetens hos personalen men också tillräckliga resurser, kommenterar Michaela Prochazka.

Skiljer stort

Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma kommun, konstaterar Socialstyrelsen.

När det gäller andelen äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst och upplever att de ofta har besvär av ensamhet varierar kommunresultaten från 5 till 23 procent.

– Det är viktigt att kommunerna arbetar aktivt för att motverka ensamhet bland äldre så långt det går, säger Michaela Prochazka.

Får inte komma ut

Andra resultat i undersökningen är exempelvis att 63 procent av de som bor på särskilt boende har svarat positivt på frågan om hur nöjd man är med aktiviteterna som erbjuds på äldreboendet.

58 procent har svarat positivt på frågan om möjligheterna att få komma utomhus.

Omvänt är därmed 42 procent missnöjda med möjligheterna.

Av 125 000 svarande skulle alltså över 52 000 äldre vara missnöjda med möjligheterna att få komma ut.

Räcker inte

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på Kommunal, som organiserar bland annat undersköterskor i äldreomsorgen, menar att det behövs mer tid i mötet mellan personal och äldre:

– När arbetsvillkoren är pressade blir det mindre tid till relationsbyggande och omsorgskvalitet.

Personal får högt betyg

Årets enkätundersökning visar att 95 procent av de som har äldreomsorg anser att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt.

De som bor hemma med stöd av hemtjänst är något mer positiva än de som bor på särskilt boende, 97 respektive 93 procent.

Dölj faktaruta

I budgeten för 2020 föreslår regeringens insatser för sammanlagt 1,4 miljarder som årliga anslag till stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet mellan 2020-2022.

Det motsvarar 1,1 procent av kommunernas totala kostnad för vård och omsorg om äldre.

Lisa Bondesson.

– Summorna för satsning på äldreomsorgen är tyvärr långt ifrån en bred kvalitetshöjande satsning. Det är istället en fortsatt svältkur av äldreomsorgen, hävdar Lisa Bondesson.

– Kommun efter kommun har valt att spara in på hemtjänst och äldreboenden, vilket har drabbat medlemmarna i Kommunal, omsorgstagare och anhöriga.

Över 40 procent svarar inte alls

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” vänder sig till alla personer 65 år eller äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende.

I 2019 års undersökning fick 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. 57 procent av dem, 124 997 personer, svarade på enkäten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-09-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas