Nyheter

Socialstyrelsen: Kommuner med många fallskador bör tänka efter

Fallskadorna drabbar kvinnor mer än män. Samtidigt är skillnaderna i antalet fall mellan olika kommuner mycket stor. Det framgår av Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2014.

Publicerad 2015-02-12

– Jämförelserna visar att det finns stor förbättringspotential. Kommunerna med många fallskador och frakturer, och stora könsskillnader, borde analysera sina resultat och se om det finns något att lära av dem med bra resultat, säger Kalle Brandstedt som är utredare på Socialstyrelsen.

Det totala antalet skador efter fall varierar från som lägst 30 till som högst 84 per 1 000 invånare över 80 år.

Även antalet frakturer på lår och höft varierar kraftigt mellan landets kommuner – från 535 i en kommun till 1 443 i en annan räknat per 100 000 invånare över 65 år.
Även här drabbas kvinnor betydligt hårdare än män, visar jämförelserna: dubbelt så många kvinnor som män.

Det gör att lår- och höftfrakturer är den vanligaste orsaken till att äldre kvinnor vårdas på sjukhus.

De öppna jämförelserna visar också på stora skillnaderna när det gäller personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel.

Rapporten är den femte i ordningen och har tagits fram i samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En del resultat i jämförelserna föranleder självkritik, menar SKL.

– Det är en självklarhet att alla äldre ska få likvärdig vård och omsorg, oavsett vilket kön de har. Vi kan inte prata om hög kvalitet i verksamheten om det finns stora könsskillnader som inte har rent medicinska orsaker, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorg Gösta Bucht säger i en kommentar att många av de stora skillnader som framgår av de öppna jämförelserna är oacceptabla.

– Sammantaget kan man konstatera att även om många är relativt nöjda så finns det mycket kvar att göra för att öka äldres trygghet, välbefinnande och inflytande, skriver Gösta Bucht på seniorbloggen.

En mycket viktig del i detta arbete görs av pensionärsorganisationernas påverkansarbete runt om i landets kommuner och landsting, poängterar Gösta Bucht.

Bucht hänvisar också till att SPF Seniorerna med start nästa vecka kommer att anordna konferenser för medlemmar i kommunala och regionala pensionärsråd.

– Detta för att inspirera och stödja dem att ställa viktiga och kniviga frågor, för att få till förändringar och för att se till så att äldres behov sätts i centrum. För detta ändamål är Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser” mycket användbara: man kan jämföra kommunens siffror över tid och man kan jämföra med grannkommunerna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Plus och minus

En äldre person får nu i genomsnitt besök av 15 personer under en tvåveckorsperiod, en viss ökning jämfört med 2013. I en del kommuner är motsvarande siffra 6 och i andra 26.

Bland personer över 75 år med äldreomsorg har användningen av olämpliga läkemedel minskat med två procentenheter sedan 2013.

Andelen äldre som fått sin smärta skattad den sista levnadsveckan, för att få rätt smärtlindring, ökade från 25 till 34 procent mellan 2013 och 2014.

I rapporten presenteras olika 36 indikatorer.

Här finns hela sammanställningen.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas