Fler upplever ensamhet och oro
Nyheter | Omsorg | Enkät
Foto: Colourbox

Fler upplever ensamhet och oro

Alltfler äldre på särskilt boende besväras av oro, ängslan, ensamhet och ångest.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-12

Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning av vad äldre personer tycker om äldreomsorgen.

– Vi har fått signaler från bland annat personalen inom äldreomsorgen och från närstående att covid-19-pandemin, och besöksförbudet specifikt, har ökat de här besvären, säger Michaela Prochazka, som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Ensamhet

Andelen som svarat att de har svåra besvär är på samma nivå som förra året, 12 procent. När det gäller de som då och då besväras av ensamhet syns en ökning från 47 till 50 procent. De som ofta besväras av ängslan, oro eller ångest har ökat från 18 till 19 procent.

Andelen personer som svarat att de har lätta besvär av ängslan, oro eller ångest har ökar från 48 procent till 51 procent jämfört med 2019.

Fler kvinnor

Av dem som bor på särskilt boende är det en större andel som uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest liksom av ensamhet då och då, jämfört med föregående år. Det är en större andel kvinnor än män som besväras av detta.

Michaela Prochazka.

– Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän, säger Michaela Prochazka.

Orättvist

Undersökningen visar att det är mycket stora skillnader mellan olika kommuner och verksamheter.

På frågan om hur lätt eller svårt det är att få träffa läkare vid behov, skiljer det 69 procentenheter mellan bästa och sämsta kommun.

”Vad tycker du om äldreomsorgen?”

Undersökningen ”Vad tycker du om äldreomsorgen?” har genomförts varje år sedan 2013. Enkäten skickas till personer äldre än 65 år som bor hemma med stöd av hemtjänst eller på ett särskilt boende för äldre.

I år besvarades enkäten mellan mars och maj.

Av de 215 500 personerna som fick enkäten, har 57 procent med hemtjänst svarat och 40 procent av dem som bor på särskilt boende.

Äldre personer med sämre hälsa är underrepresenterade i årets undersökning, enligt Socialstyrelsens analys.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-10-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas