Var femte äldre vill hjälpa andra
Foto: Gettyimages.
Nyheter | Ensamhet

Var femte äldre vill hjälpa andra

Samhället borde utnyttja att det finns många äldre personer som vill hjälpa andra. Det säger Lars Sonde, utredare på Äldrecentrum.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-04

En ny rapport från Äldrecentrum visar att 40 procent av äldre personer i Stockholm besväras av ensamhet. Samtidigt kan var femte äldre tänka sig volontärarbete.

– Det stora intresset för frivilligarbete kan vara en viktig resurs för att bryta äldres ensamhet, säger rapportförfattaren Lars Sonde i ett pressmeddelande.

Djupa analyser

2019 skickade Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ut en enkät till Stockholms äldre där de fick ge sin bild av hur det är att åldras i kommunen.

2 500 äldre personer svarade på enkäten och resultaten presenterades i rapporten Stockholm – Äldrevänlig stad.

Äldrevänlig stad

Den nya rapporten är en del i Stockholms stads arbete i det globala utvecklingsnätverket Age-friendly cities and communities, som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO.

Dölj faktaruta

Nu har Äldrecentrum gjort fördjupande analyser inom tre av enkätens områden: ensamhet, internetanvändning och volontärarbete.

Vill ha hjälp

Den nya rapporten Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre stockholmare visar att 40 procent av Stockholms äldre beväras av ensamhet.

24 procent av alla tillfrågade besväras av ensamhet minst någon gång i månaden och sex procent besväras av ensamhet dagligen eller flera gånger i veckan.

Lars Sonde.

– Att känna sig ensam är något som oftast är kopplat till hög ålder och dålig självskattad hälsa. Vi har också sett är att många, ungefär var femte person av dem som besväras av sin ensamhet, vill ha hjälp med att bryta den, säger Lars Sonde som tillsammans med kollegorna Lennarth Johansson och Åsa von Berens har skrivit rapporten.

Kan tänka sig

En potentiell lösning på ensamhet och digitalt utanförskap kan ligga i volontärverksamhet, framhåller Lars Sonde.

14 procent av de som svarade på enkäten var redan aktiva volontärer. Av övriga svarade en femtedel att de kunde tänka sig att engagera sig. Men många av dem är osäkra på hur de ska göra.

– Vi har sett att många vill ha hjälp att bryta sin ensamhet och många vill få hjälp med internet, samtidigt som det finns en stor resurs i gruppen äldre som vill engagera sig i volontärarbete och hjälpa andra. Det borde samhället utnyttja, säger Lars Sonde.

En av fem vill ha hjälp

Internetanvändningen visade stora skillnader mellan åldersgrupperna. Nio av tio personer mellan 65-79 använder internet, men bara varannan över 80 år.

Rapporten.

– Att hälften av de allra äldsta uppger att de inte använder internet innebär en risk för ett digitalt utanförskap när det gäller att skaffa sig information via nätet, köp och bankärenden och kontakt med verksamheter, familj och vänner, säger Lars Sonde.

Var femte person, framför allt personer över 80 år, säger att de ville ha hjälp med att använda internet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-03-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas