Ny satsning mot ensamhet
Nyheter | Initiativ
Foto: Gettyimages

Ny satsning mot ensamhet

Nu öppnas ytterligare en front mot den skadliga ensamheten bland äldre. SPF Seniorerna går i bräschen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-15

Förbundsordförande Eva Eriksson ingår i den nybildade så kallade Ensamhetskommissionen.

Tillsammans med tidningsprofilen Amelia Adamo, forskaren Ingmar Skoog, politikern Lars Stjernkvist och IT-företagaren Carl-Johan Zetterberg Boudrie ska Eva Eriksson försöka åstadkomma en kraftsamling mot den ofrivilliga ensamheten hos äldre.

– Ensamhetsfrågan är viktig för mig och för SPF Seniorerna för att det väldigt mycket handlar om hur samhället ser på äldre människor, säger Eva Eriksson.

– När man har lämnat arbetsmarknaden så lämnar man delaktighetskulturen. Det aktiva samhället är inte till för de äldre och det har vi i samhället inte riktigt velat tala om.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna
Eva Eriksson.

Istället hörs ofta uttrycket “våra äldre”, konstaterar Eva Eriksson.

– Det får vara slut med att klappa oss på huvudet och bestämma åt oss. Vi är kapabla och har hur mycket som helst att bidra med. Detta är en oerhört viktig fråga och det är därför självklart för mig att vara med i Ensamhetskommissionen.

Oberoende

Kommissionen är ett politiskt obundet initiativ. Det handlar om att arbeta brett med problemet, skriver man på sin webbplats ensamhetskommissionen.se.

– Jag tycker att ensamhet är ett själssår som ingen ska behöva känna och jag tänker att det är viktigt att vi börjar prata mer om det, sa Amelia Adamo när hon presenterade projektet tillsammans med Seniorens krönikör Ingmar Skoog i TV4 på måndagsmorgonen (15/2).

Hitta ensamheten

Kommissionen ska arbeta på ett antal olika sätt. I en programförklaring listar man upplägget:

Först ska ensamheten kartläggas.

– Det behövs mer och bättre fakta kring hur ensamheten ser ut i Sverige, nationellt och på lokal nivå, säger Amelia Adamo, som också är Ensamhetskommissionen ordförande.

Amelia Adamo.

– Vi kommer under 2021 att presentera en Ensamhetens karta för första gången. Genom att återkommande redovisa läget i landet hoppas vi öka kunskapen och identifiera områden där insatser behövs allra mest.

Medvetenheten om hur ensamhet påverkar hälsan hos äldre ska bli bättre. Man kommer att driva kampanjer, bilda opinion för politiska initiativ och sprida goda exempel.

Tekniken

Kommissionen är ett initiativ från välfärdsteknikföretaget Doro som också finansierar verksamheten.

Att hitta samarbetsformer som tar vara på den tekniska utvecklingen är ett uttalat mål för Ensamhetskommissionen.

Måste driva på

Välfärdsteknik är ett växande område som kan göra stor skillnad, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, som är VD för Doro, och som är grundare och finansiär till Framtidskommissionen.

– Allt ifrån modernare trygghetslarm till nya kontaktvägar kan bidra till att rent fysiskt minska ensamheten och frigöra resurser i hemtjänst och äldreomsorg för gemenskap.

– Men här behöver vi driva på, både för att implementeringen ska gå snabbare och för att även de som inte har behovsbedömt stöd från sin kommun kan få tillgång till de hjälpmedel som finns.

De är med

Amelia Adamo, ordförande, journalist
Eva Eriksson, ledamot, förbundsordförande SPF Seniorerna
Lars Stjernkvist, ledamot, fd kommunalråd i Norrköping och fd partisekreterare (S)
Ingmar Skoog, ledamot, professor i psykologi och föreståndare för Agecap (Centrum för åldrande och hälsa), Göteborgs universitet
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD Doro, grundare och finansiär till kommissionen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-15
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas