Seniorer ska samverka mot ofrivillig ensamhet
Nyheter | Äldre hjälper äldre

Seniorer ska samverka mot ofrivillig ensamhet

Äldres ofrivilliga ensamhet ska bekämpas på bred front. Och det är de äldre själva som ska göra det.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-23

I augusti kom beskedet från regeringen att man beviljar två miljoner kronor till pensionärsorganisationerna för att de ska ta sig an problemet med ofrivillig ensamhet.

I måndags (19 november) drog arbetet igång på allvar. Den första av fem utbildningsdagar genomfördes i Strängnäs med ett 40-tal deltagare från SPF Seniorerna, PRO och SKPF, landets tre största pensionärsorganisationer.

Samverkan behövs

– Nu öppnar vi alla dörrar och vänder på alla stenar för att lyckas nå de mest utsatta, sa PROs Malin Wennberg, en av projektledarna.

– Då ska vi inte stänga in oss i våra organisationer utan samverka. Det behövs för att komma åt den ofrivilliga ensamheten på bästa möjliga sätt.

Aldrig ensam i Gnesta

Ett levande, lokalt exempel på hur samverkan kan leda framåt presenterades av Gnestaborna Jan Ancker från SPF Seniorrna och PROs Margareta Bergdahl.

Jan Ancker, SPF Seniorerna i Gnesta.

– Tillsammans och med kommunens stöd har vi kunnat öppna ett allaktivitetshus mitt i Gnesta. Vårt gemensamma måtto har varit ”Aldrig ensam i Gnesta”. Det har börjat jättebra, och vi tror att det kommer att ge fortsatt mycket goda resultat.

Nu öppnar vi alla dörrar och vänder på alla stenar för att lyckas nå de mest utsatta

De mest utsatta

Målet för de fem utbildningsdagarna som leds av sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto, tidigare regeringens utredare av en kvalitetsplan för äldreomsorgen, är att utbilda kursdeltagarna till en sorts ambassadörer för projektet.

Ambassadörerna ska sedan inspirera fler intresserade seniorer i sina föreningar och för att försöka få igång en uppsökande verksamhet på sina respektive hemorter.

Fem konferenser

Regionala konferenser lägger grunden till projektet som går under arbetsnamnet ”Aldrig ensam”.

Strängnäs 19 november
Nässjö 28 november
Hässleholm 29 november
Umeå 11 december
Stockholm 12 december

Föreläsningar som ska ge inspiration och kunskap utgör ena halvan av konferensdagen, den andra handlar om idékläckning kring vad och hur man kan arbeta praktiskt.

Dölj faktaruta

Syftet är inte att värva nya medlemmar, utan om att nå utsatta äldre. Det kan handla om personer som nyligen förlorat sin livspartner, utlandsfödda eller människor med beroendeproblematik.

Ta fram metoder

Samarbetet kopplas samtidigt ihop med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF som ska bygga upp studiecirklar. Åsa Österberg är utbildningsansvarig på SPF Seniorerna:

– Tanken är att vi ska komma fram till metoder för hur uppsökande verksamhet kan gå till. Det kommer att se olika ut på olika håll i landet. Ett samarbete med hemtjänsten som ju finns hemma hos många i målgruppen kan bli ett av många intressanta spår.

För att formulera ett studiematerial har man knutit till sig Gunilla Lindahl, tidigare chefredaktör på Senioren.

Kommande år

Om allt löper som man hoppas kommer projektet, som fått arbetsnamnet ”Aldrig ensam”, att ta fart under de kommande två åren.

Det här handlar om alla äldre, inte bara organisationernas egna medlemmar.

– Det förutsätter ytterligare statligt stöd vilket jag tror att vi kommer att få, säger Guy Lööv, som är med och leder projektet. En ansökan är redan på gång.

Guy Lööv, Susanne Rolfner Suvanto och Malin Wennberg.

– Målet är sedan att vi framöver ska kunna få det här att fungera permanent utan några bidrag. Vi hoppas att arbetet mot ensamheten ska bli varaktigt ute i våra föreningar.

Unikt samarbete

Guy Lööv, till vardags PRO-sakkunnig inom bland annat vård och omsorg, välkomnar ”det närmast unika” samarbetet med kollegorna inom SPF Seniorerna och SKPF.

– Det här gäller alla äldre, inte bara organisationernas egna medlemmar. Det är naturligt att vi pensionärsorganisationer tar på oss ett sådant här arbete eftersom ett förtroende ofta uppstår lättare när äldre möter äldre. Det finns ofta liknande upplevelser och erfarenheter som kan göra att man lättare förstår varandra.

Den farliga ensamheten

Ofrivillig ensamhet och social isolering innebär risker för psykisk ohälsa. Det i sin tur innebär lika hög risk för en för tidig död som fetma och rökning medför.
Det framhöll Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, när han i början av november framträdde på en temadag om äldres ensamhet i regi av SPF Seniorerna i Uppsala.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-11-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas