Insats mot ensamhet i Coronakrisens spår
Nyheter | Isolering
Foto: Colourbox

Insats mot ensamhet i Coronakrisens spår

Regeringen stöttar civilsamhället med 50 miljoner i arbetet mot äldres ensamhet.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-15

Regeringen, med stöd av Liberalerna och Centerpartiet, har lagt in satsningen i den senaste kompletteringen av vårändringsbudgeten. Pengarna ska fördelas ut under 2020.

Pengarna ska gå till den ideella sektorn i syfte att växla upp arbetet med att stötta människor i särskild social utsatthet och ensamma äldre.

Avgörande roll

Under en pressträff (12/5) betonade vice statsminister Isabella Lövin (MP) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) flera gånger det viktiga arbete som inte minst pensionärsorganisationerna utför under coronakrisen.

– Civilsamhället har en avgörande roll för att motverka negativa effekter av krisen, underströk Isabella Lövin.

– Det är oerhört viktigt att vi kan stärka civilsamhällets organisationer och alla frivilliga som i dag kavlar upp ärmarna för att hjälpa till.

Uppsökande

Ytterligare 50 miljoner – satsningen omfattar totalt 100 miljoner – är tänkt att gå till organisationer inom civilsamhället som arbetar med människor i social utsatthet, som hemlösa och papperslösa.

Lika mycket satsas alltså på olika former av insatser för de äldre som nu drabbats av isolering och ensamhet.

– Insatser för att motverka äldres ensamhet kan till exempel handla om uppsökande verksamhet på telefon, hjälp med digitala möten eller hjälp med matinköp, sa Amanda Lind.

Besked senare

När och hur pengarna som regeringen, C och L föreslår kan komma organisationerna till del är dock inte klart.

– Exakt hur de ska fördelas kan jag inte ge besked om i dag. Någon av våra myndigheter får i uppdrag att fördela stödet. Sedan finns det redan ett anslag för att stödja arbetet mot äldres ensamhet och isolering, där kommer vi kunna få ut pengarna ganska snabbt, säger Isabella Lövin till TT.

Amanda Lind (MP).

Det är heller inte klart exakt vilka organisationer som får ta del av stödet.

– Vi har ett brett civilsamhälle i Sverige. Det kan handla om allt från idrottsrörelsen till stora organisationer som Röda Korset eller Rädda Barnen, och trossamfunden.

”Viktigt att det går snabbt”

SPF Seniorerna understryker vikten av att regeringen nu så snabbt som möjligt får ut resurserna till bland annat seniororganisationerna.

– Vi vädjar om snabb beredning och handläggning. Seniorer är isolerade idag. Insatser behövs nu, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

– Ofrivillig ensamhet har negativa konsekvenser för den enskilde och för hela samhället. Om vi inte arbetar för gemenskap och närhet riskerar folkhälsan att försämras.

Eva Eriksson.

Föreningslivet har vana att arbeta för gemenskap och därför en nyckelroll att motverka ofrivillig ensamhet.

För många seniorer är exempelvis behoven stora av hjälp med digital gemenskap och inköp och hemkörning av mat, konstaterar Eva Eriksson.

– SPF Seniorerna fortsätter gärna att bidra till seniorers inkludering. Det är särskilt viktigt nu då seniorer rekommenderas att begränsa sina direkta fysiska kontakter.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-05-15
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas