Nyheter | Bryt ensamheten

”Vi är en enorm resurs”

124 lokala seniorföreningar och tusen volontärer står redo att bryta ofrivillig ensamhet bland seniorer i Jönköpings län. Kjell Lindström från SPF Seniorerna är projektledare för projektet som fått pengar från Arvsfonden.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-09

– Vi ska försöka hjälpa dem som är svårast ensamma och som lider mest av sin ensamhet, säger Kjell Lindström, som förutom projektledare även är ordförande för SPF Seniorernas Jönköpingsdistrikt.

– Det är ett angeläget projekt och Covid-19 har bidragit till ett ökat problem,

2,2 miljoner

Totalt har Arvsfonden delat ut 2,2 miljoner kronor till SPF Seniorerna och övriga seniorförbund i Jönköpingsdistriktet för deras projekt ”Uppsökande verksamhet för att hjälpa äldre med svår, ofrivillig ensamhet”

Kontaktcenter

Regionens fyra seniororganisationer ska bland annat skapa ett kontaktcenter som kan förmedla kontakt mellan ensamma seniorer och volontärer från de totalt 124 lokalföreningarna. Projektet kommer att ha en anställd konsulent på 40 procent. Man kommer också arbeta med att aktivt söka upp ofrivilligt ensamma seniorer.

Foto: Kajsa Juslin

 

Behöver extra push

– Den gruppen har svårt att ta sig ut. Det räcker inte att skicka en inbjudan för de kommer inte. Därför vill vi skapa en uppsökande verksamhet i samarbete med hemtjänst, anhöriga, hemsjukvård, äldreboenden och vårdcentral där man ser de här individerna.

Tanken är att omsorgspersonal eller anhöriga ska fråga om personen skulle vilja ha hjälp från en pensionärsorganisation och i så fall förmedla namn och nummer till ett kontaktcentret.

Etablera kontakt

Exakt vilka aktiviteter som kan bli aktuella är upp till senioren som behöver hjälp.

– Om det är hemtjänsten som har anmält att det finns en person som är ensam så får man börja med att tillsammans med hemtjänsten gå hem till den här personen och inleda en kontakt. Sedan får man se vad som kan vara lämpligt, det är säkert väldigt individuella behov, säger Kjell Lindström.

– Man får försöka bygga upp någonting och försöka få med dem ut och så småningom kanske komma på pensionärsföreningarnas träffar eller annat.

Enorm resurs

Totalt uppskattar Kjell Lindström att man har tillgång till omkring tusen volontärer. 1 september kommer man att börja förbereda för kontaktcentret och under hösten kommer man att jobba främst med planering och att bygga vägar för samverkan mellan länets olika kommuner, föreningar och instanser. Det kommer också att ordnas inspirationsföreläsningar.

– Vi har ju tretton kommuner i länet och vi är 124 lokala föreningar i fyra organisationer. Det är en enorm resurs och det är roligt att vi nu får utnyttja den för att hjälpa ensamma äldre.

En ny modell

På flera håll i landet drivs projekt för att motverka ofrivillig ensamhet, men arbetssättet i Jönköpings län är så vitt man vet helt nytt.

– Vi hoppas att det kommer att gå så bra så att även andra distrikt kan ta efter. Att det kan bli en modell som är värd att imitera eller lära sig av

Tre år

Projektet kommer att få stöd under tre år. Och själva verksamheten med aktiviteter hoppas man kunna dra igång med på allvar i slutet av året och under början av nästa år.

– Det är jätteroligt att vi får möjligheten.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas