Seniorer får vara med och dela på arv
Nyheter | Reform
Ett av arvsfondsprojektet som drivs av Narva Boxningsklubb. Foto: Jon Bergman

Seniorer får vara med och dela på arv

Hundratals miljoner kronor ligger i potten när Arvsfonden delar ut pengar – nu också till äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-18

– Jag ser väldigt mycket fram emot att få ta del av många innovativa projektansökningar av hög kvalitet från SPF Seniorerna och alla möjliga föreningar som engagerar äldre.

Det säger Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder till Senioren.

Tiden inne

Nyligen klubbade riksdagen igenom nya regler för Allmänna Arvsfonden.

Nu ska också 65 år och äldre kunna få del av Allmänna Arvsfondens medel.

Hittills har Arvsfondslagen medgett att barn, unga och personer med funktionsnedsättning kunnat få stöd.

– Tiden är mogen för att också äldre ska komma ifråga. Behoven är stora av projekt som kan stärka exempelvis äldres fysiska och psykiska hälsa, i synnerhet kanske efter pandemins härjningar, säger Håkan Ceder.

Ideell karaktär

Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond, instiftad av Sveriges riksdag 1928.

Pengarna kommer från dödsbon som inte har någon arvinge, alltså när det varken finns någon släkting närmare än kusin eller något skrivet testamente.

Föreningar och andra ideella organisationer kan söka stöd ur fonden till projekt som ska vara av ideell karaktär.

Känns naturligt

Det är Arvsfondsdelegationen som fördelar pengar efter att ha prövat ansökningarna. För att ett projekt ska få stöd är villkoret att den målgrupp som en ansökan avser aktivt ska delta i planering och genomförande.

– Då känns det förstås enkelt och naturligt att organisationer som SPF Seniorerna söker medel från Allmänna Arvsfonden, säger Håkan Ceder. Men hela föreningslivet har ett ansvar att ta vara på den här nya möjligheten.

På egna ben

Ett annat krav är att projektet ska ha förutsättningar att kunna fortsätta även efter att stödet ur Arvsfonden har upphört.

Blir det svårt att få ett projekt beviljat?

– Det finns gott om medel i fonden, som hela tiden har vuxit sig starkare, så pengar tror jag inte blir något bekymmer. Men vi ställer självfallet krav på att ansökningarna håller god kvalitet, säger Håkan Ceder.

– Nu hoppas vi på så många konstruktiva idéer som möjligt som kan stärka äldres delaktighet och bidra till bättre livsvillkor.

Projekt som kan motverka åldersdiskriminering blir också intressanta, hoppas Håkan Ceder.

Allmänna arvsfonden

Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden.
År 2020 fördelades 799 miljoner kronor.
Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.
Stöd kan lämnas till föreningar, inte enskilda personer.

Dölj faktaruta

Ansökningar som rör den nya målgruppen äldre kan skickas in till Arvsfonden från och med den 1 juli 2021. Mer information kommer att läggas ut löpande på arvsfonden.se.

Riksdagens beslut den 20 maj väntas bli enhälligt.

Det blir första gången på över 50 år som en ny målgrupp kan söka medel ur Allmänna Arvsfonden.

Håkan Ceder

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen.

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder. Foto: United Frog Studios

Håkan Ceder har varit ordförande i delegationen sedan 2016. Han har tidigare bland annat varit chef för Äldre- och handikappenheten på Socialdepartementet och chef för Hjälpmedelsinstitutet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-05-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas