Globala krafttag mot ålderismen
Foto: Gettyimages
Nyheter | Globalt

Globala krafttag mot ålderismen

Världshälsoorganisationen WHO startar en kampanj för att stoppa ålderismen i världen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-14

Tillsammans med andra FN-organ ska man bekämpa diskrimineringen av äldre som identifieras som ett av de stora hindren för att förhållanden för äldre personer ska kunna förbättras.

Ett första steg är den nya rapporten Global report on ageism. Här pekar WHO ut en färdväg framåt för länderna.

Civilsamhället

Rapporten riktar sig till beslutsfattare, politiker, praktiker, forskare, utvecklingsenheter, den privata sektorn och civilsamhället.

I olika kapitel definierar man ålderismen, sammanställer det vetenskapliga stödet för dess orsaker och effekter, och diskuterar vilka strategier som är mest effektiva för att motverka den.

Tre vägar fram

Framför tre strategier får enligt WHO avgörande betydelse: Lagstiftning, exempelvis mot åldersdiskriminering; utbildning, från grundskolan till universitet och utökade generationsöverskridande kontakter som ett sätt att motverka fördomar.

Man rekommenderar också tre sätt för länderna att agera:
• Investera i evidensbaserade strategier för att förebygga och motverka ålderism. Prioritera de tre föreslagna strategierna och skala upp dem så att de påverkar hela samhället.
• Satsa på bättre data och forskning för att få en bättre förståelse för ålderismen och hur den kan minskas.
• Skapa en rörelse som kan förändra berättelsen om ålder och åldrande. Involvera styrande politiker, offentlig verksamhet, den privata sektorn, ideella organisationer och forskningsinstitutioner och arbeta tillsammans.

Pandemin

I ett förord till rapporten konstaterar WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus att coronapandemin har förstärkt många ålderistiska idéer, och att det nu är upp till de olika länderna att arbeta aktivt för att motverka ålderismen och dess effekter.

WHOs arbete med en aktionsplan kring åldrande och hälsa ingår i ett stort samarbetsprojekt kallat Decade of healthy ageing 2021-2030.

Mycket kunskap om ålderism

Här finns ”Global rapport om ålderism” att läsa.

Rapporten samlar enligt WHO de bästa tillgängliga bevisen om ålderismens utbredning och beskriver dess inverkan. Den beskriver också vilka strategier som fungerar för att förebygga och motverka åldersdiskriminering, identifierar luckor och föreslår framtida forskningslinjer för att förbättra vår förståelse för ålderdom.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas