Landets pensionärer: Avgörande för oss att regeringen håller löfte
Nyheter | Krismöte
Eva Eriksson.

Landets pensionärer: Avgörande för oss att regeringen håller löfte

Coronakrisen hotar seniororganisationernas existens. Det är något regeringen måste möta i kommande budget.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-31

Det kravet riktade förbundsordförandena i landets fyra rikstäckande pensionärsorganisationer till socialminister Lena Hallengren (S) i ett digitalt möte i fredags (28/8). Mötet hade begärts av pensionärsorganisationerna med anledning av deras alltmer utsatta ekonomiska situation.

Förbundsordförande Eva Eriksson företrädde SPF Seniorerna, med understöd av generalsekreterare Peter Sikström.

– Vi framförde att ett utökat statsbidrag från 2021 kommer att vara avgörande för organisationernas framtida existens postcorona, säger Peter Sikström till senioren.se. Dagens åtta miljoner per år att dela på för alla fyra organisationerna förslår inte i en situatioen där coronan gör att vi tappar väldigt många medlemmar.

Före krisen

Eva Eriksson riktade skarp kritik mot utformningen av nuvarande statsbidrag som är öronmärkta till olika projekt som pensionärsorganisationer driver. Utformningen gjordes upp före coronakrisen och fungerar inte längre varken smittsäkert eller rättvist.

– Problemet är också att föreningar och projekt som redan fått pengar nu får ännu mer, medan andra inte får någonting alls. Det är bättre att organisationerna får möjlighet att hantera bidragen centralt. Då får vi en verksamhet som håller ihop nationellt.

Peter Sikström fyllde på med argumentet att en del verksamheter som finansieras med projektmedlen riskerar att krocka med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans.

Vallöfte

Pensionärsorganisationernas företrädare påminde också socialministern om ett löfte som gavs i valrörelsen om höjda statsbidrag till pensionärsorganisationerna någon gång under mandatperioden, berättar Peter Sikström.

– Nu är det verkligen rätta tillfället att regeringen levererar på det löftet, säger Peter Sikström.

Viktigt möte

Budgeten för 2021 kommer att presenteras den 21 september. Då får seniororganisationerna besked om regeringen och stödpartierna förstår den ekonomiska kris som organisationerna dignar under, och om man är beredd att stötta med utökade statsbidrag och nya möjligheter att använda befintliga bidrag på ett friare sätt.

Lena Hallengren.

Ett viktigt möte sker den 9 september, då regeringens pensionärskommitté sammanträder. Då träffas pensionärsorganisationernas ordförande och socialministern på nytt.

– Lena Hallengren kunde inte lova, men sa sig hoppas kunna ge mer positiva besked angående budgeten, berättar Peter Sikström.

Måste få frihet

Till mötet kommer också företrädare för Folkhälsomyndigheten att bjudas in. Reglerna för 70-plussarnas sociala frihet blir en given diskussionspunkt.

– Allt hänger ihop. Vi seniororganisationer kan och vill stötta Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det har vi gjort hela tiden. Men samhället kan heller inte fortsätta att så ensidigt skuffa undan 70-plussarna, säger Eva Eriksson.

– Men ska vi kunna arbeta effektivt måste regeringen och myndigheterna inse att vi behöver ökat ekonomiskt stöd, men också mer handlingsfrihet i hur vi organiserar vår verksamhet i coronatider, och hur vi stöttar våra föreningar i hela landet.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-31
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas