”Regeringen överger landets pensionärer”
Nyheter | Protest
Foto: Stefan Edetoft

”Regeringen överger landets pensionärer”

Regeringen vill ha seniorernas hjälp i kampen mot pandemin. Men trots att organisationerna blöder ekonomiskt får man inget ekonomiskt stöd.

Jan Arleij
Publicerad 2020-07-01

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är djupt besviken och mycket kritisk.

– Regeringen och samarbetspartierna överger landets pensionärer. Vi gör allt vi kan för att driva verksamheten vidare, vi peppar våra totalt 750 000 medlemmar i isoleringen och ber dem följa myndigheters rekommendationer. Men vi förlorar intäkter varje dag. Tyvärr vi får ingen hjälp tillbaka från ansvariga politiker, det är rent ut sagt bedrövligt, säger Eva Eriksson till Senioren.

– Det är också oacceptabelt att regeringen inte ens svarat på det brev där Sveriges tre största pensionärsorganisationer ber om stöd till ordinarie verksamhet.

Öppet brev

Eva Eriksson och SPF Seniorerna är inte ensamma om att känna vrede mot hur man behandlas.

Landets tre seniororganisationer har gjort gemensam sak för att få regeringen och samarbetspartierna att se och förstå den dramatiska situation av ekonomiska svårigheter som organisationerna befinner sig i.

I ett öppet brev följer organisationerna upp en tidigare skrivelse från 10 juni till Amanda Lind (MP), men också ett brev från mars månad, som hittills alltså inte har besvarats.

Inga intäkter

De tre förbundsordförandena Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Berit Bölander, SKPF Pensionärerna och Christina Tallberg, PRO vädjade då om ekonomiskt stöd, för att man ska kunna klara sin nuvarande verksamhet.

Det handlar om miljontals kronor i uteblivna intäkter till följd av coronakrisen:

• Medlemsvärvningen har upphört eftersom den synliga verksamheten har gått i stå.
• Intäkterna från medlemstidningarnas annonser har minskar kraftigt.
• Medlemsresorna är inställda.
• Den mötesverksamhet som går att bedriva medför endast kostnader.
• Lottförsäljningen i föreningar och distrikt går på lågvarv.

Högsta ort

Men trots de alltmer pressade ekonomiska omständigheterna och trots beskrivningar av seniororganisationernas arbete med och betydelse för att förankra Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar hos sina medlemmar, så har regeringen valt att inte stötta seniororganisationerna.

Nu vädjar alltså de tre pensionärsledarna på nytt.

I det öppna brevet vänder man sig den här gången direkt till statsministern Stefan Löfven (S), vice statsminister Isabella Lövin (MP), Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson.

– Förstår regeringen överhuvudtaget vidden och djupet av de insatser som redan görs av pensionärsorganisationerna?

Vill hjälpa

Under pågående kris har statsministern, vice statsministern, socialministern, partiledare och andra politiker och företrädare för myndigheter tagit kontakt med SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna för att be organisationerna om hjälp, konstaterar man i brevet.

– Det är en självklarhet för oss att hjälpa till. Vi pensionärer tillhör en generation som har lärt oss att vara solidariska med andra och att ställa upp när det krisar, skriver ordförandena.

Störst nytta

Förhoppningen är att regeringen snabbt ska tänka om:

– Vi kräver nu att även pensionärsorganisationerna får resurser för att upprätthålla den verksamhet som är den som är väl beprövad för att motverka äldres ensamhet. Genom att förstärka det generella statsbidraget till pensionärsorganisationerna kommer regeringen att få största möjliga nytta av våra gemensamma skattemedel. Det kan vi lova.

Berit Bölander.
Christina Tallberg.
Eva Eriksson.

Ur brevet

”Pandemin har nu pågått i nära fyra månader och ser dessvärre ut att bli långvarig. Vi märker en tydlig frustration bland medlemmar och andra äldre över den ofrivilliga isolering som drabbat dem. Vi arbetar därför varje dag med att motivera pensionärer att följa rekommendationer från myndigheter och förklara varför det är viktigt att de efterlevs.”

Ur seniororganisationernas brev till regeringen och samarbetspartierna.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-07-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas