Bryt den skadliga isoleringen genom nya lösningar
Omsorg | Tyck! | Clara Lindborg, Robert Mörnberg
A happy elderly woman standing by the window, looking out. Shot through glass. Foto: Colourobox

Bryt den skadliga isoleringen genom nya lösningar

Stockholms stad måste snarast hitta lösningar så att äldre kan ta emot säkra besök, utan att riskera smitta. Det skriver Clara Lindblom och Robert Mjörnberg, båda (V).

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-05-13

Det har varit besöksförbud på Stockholms äldreboenden sedan i mars och det beräknas fortsätta en bra bit in i sommar. Det betyder att många äldre varit utan riktig kontakt med anhöriga och vänner länge och att det tyvärr kommer fortsätta vara så ett tag. Därför måste Stockholms stad snarast se till att hitta lösningar så att de äldre kan ta emot säkra besök, utan att riskera smitta.

Det kan vara väldigt påfrestande att vara isolerad, även om det finns mycket goda skäl till varför det råder besöksförbud på äldreboendena.

När det kommer till spridningen av coronaviruset vet vi tyvärr inte hur framtiden kommer att se ut, vilket betyder att vi inte har något slutdatum på isoleringen. Det är inte bra, och det riskerar att leda till psykisk ohälsa hos de äldre.

Det är inte bra, och det riskerar att leda till psykisk ohälsa hos de äldre.

Men det finns de som arbetat med smarta lösningar för att bryta isoleringen, fast på ett säkert sätt. På äldreboenden i exempelvis Täby har plexiglas monterats i fönster, vilket har möjliggjort att anhöriga genom att stå utanför äldreboendet kan samtala och se sina äldre släktingar utan att besöksstoppet bryts.

Vänsterpartiet har därför föreslagit att Stockholms stad ska bekosta samma typ av lösning för besöksrum på alla stadens äldreboenden. Det handlar inte om att bryta besöksförbud utan om att använda lösningar där anhöriga och äldre kan kommunicera genom till exempel fönster och plexiglas. Syftet är förstås att bryta ensamhet och social isolering bland de äldre.

i det här läget vi är i måste vi göra det bästa vi kan utifrån tekniken som finns

En annan insats för att motverka de skadliga effekterna av isolering är att säkerställa att såväl äldreboenden som hemtjänstenheter har iPad eller motsvarande för kostnadsfri utlåning och att äldre kan få praktisk möjlighet och stöd att samtala med sina anhöriga via exempelvis Skype.

Vi har därför också föreslagit att staden skyndsamt ska se över möjligheten att förse äldreboenden och hemtjänstenheter med iPadplattor eller motsvarande för att underlätta för äldre att hålla kontakt med anhöriga och vänner med hjälp av digitala lösningar.

Vi hoppas att Stockholms styrande majoritet, med Kristdemokraterna i spetsen, kommer att överväga våra förslag. Säkra besöksrum eller digitala lösningar kan aldrig ersätta en kram från en anhörig eller en promenad utomhus. Men i det här läget vi är i måste vi göra det bästa vi kan utifrån tekniken som finns. Bryt den skadliga isoleringen!

 

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd

Robert Mjörnberg (V), ledamot äldrenämnden

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-05-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#9
senioren-nr-9
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Kjell Bergqvist står upp för sig själv- och andra
  • Många vägar till nya vänner
  • Kommunen svek -SPF Seniorerna ryckte ut

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas