Risk för sommarkaos i hemtjänsten
Nyheter | Otryggt

Risk för sommarkaos i hemtjänsten

Det råder stor oklarhet om man får hemtjänst eller inte till sitt sommarboende.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-24

Regeringen tänker inte göra undantag i lagstiftningen om att man har rätt att få hemtjänst även i den kommun där man har sin sommarstuga.

Men en rad kommuner antyder eller säger rent ut att man inte tänker leverera någon sådan hemtjänst.

Catharina Bråkenhielm.

– Vi kommer fortsätta att säga nej, säger exempelvis Orusts kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S), som räknar med att det handlar om 50 till 100 personer, som inte är skrivna i Orust, och som behöver insatser under sommaren.

Argumentet är coronakrisens följdverkningar och risker. Situationen är pressad som den är.

Socialtjänstlagen

I april vädjade elva kommuner till regeringen om att slippa erbjuda vård och omsorg till andra än åretruntboende under sommarmånaderna.

Men kommuner är enligt socialtjänstlagen skyldiga att ge hemtjänst också till sommargäster med biståndsbeslut från hemkommunen.

Fyra partier

Det finns också en majoritet i riksdagen för en tillfällig lagändring. Fyra partier står bakom: C, M, KD och SD. Men regeringen är alltså inte beredd att tillmötesgå detta.

Socialminister Lena Hallengren uppger i en skriftlig kommentar till DN att en lagändring är komplicerad och förutsätter en grundlig juridisk analys:

”Förslaget bedöms innebära att en persons hemkommun blir tvungen att utföra hemtjänst även i andra kommuner. I praktiken skulle det exempelvis innebära att en kommun blir skyldiga att utföra eller upphandla hemtjänst även i andra kommuner.”

”Tufft besked”

Bland kritiska kommuner finns Varberg.

– Jag tycker det är riktigt dåligt. I detta krisläge som vi befinner oss nu är vi redan hårt belastade och det här kommer att drabba oss hårt, säger Erland Linjer (M), ordförande i socialnämnden i Varberg till Hallands Nyheter.

Även Kerstin Rosell (S), ordförande i socialnämnden i Falkenberg, är kritisk.

– Det här var ett väldigt tufft besked. Vi har hittills fått in tio anmälningar om hemtjänst under sommaren och det bedömer att vi klarar av. Men får vi in mellan 40-50 vilket är det normala blir det väldigt tufft att upprätthålla både kvalitet och kvantitet på vården, säger hon till Hallands Nyheter.

Striden om hemtjänsten

I början av maj uppgav flera kommuner att de skulle neka sommargäster, skrivna i andra kommuner, hemtjänst under sommaren.
Förvaltningsrätten ansåg att det stred mot lagen och upphävde beslutet.
Den 3 juni tillkännagav riksdagen att de ville att regeringen skulle bereda ett lagförslag om en tillfällig lagändring.
Den 17 juni gav regeringen besked om att man inte tänker göra någon lagändring.

Dölj faktaruta

Sotenäs kommun tänker vägra ordna med hemtjänst.

– Vi håller på linjen att neka hemtjänst tills vidare, säger kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) till TT.

Många kommuner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beklagar regeringens besked. Bedömningen är att ett drygt 60-tal kommuner tänker bryta mot lagen.

– Kommunerna vill inte säga nej till sommargäster, men har inte personal. Dessutom är de oroliga för att det kan bli ökad smittspridning i sommar nu när regeringen släppt på reserestriktionerna, säger Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg på SKR.

Granskningar

Inspektionen för vård och omsorg kan komma att utdöma viten. Justitieombudsmannen (JO) har också fått ärendet på sitt bord.

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas