Många bakläxor för trotsiga kommuner
Foto: Colourbox
Nyheter | LAGBROTT

Många bakläxor för trotsiga kommuner

En lång rad kommuner backar nu från sina beslut att nobba hemtjänst till sommargäster från andra kommuner.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-13

Nyligen slog förvaltningsrätten i Malmö fast att Vellinge kommun begick ett medvetet lagbrott genom att neka sommargäster från andra kommuner hemtjänst och andra omsorgsinsatser.

Det fick Vellinge kommun att den 1 oktober upphäva sitt beslut.

– Vi har fattat beslut efter det ställningstagande regeringen fattat gällande besöksförbud inom vård- och omsorg samt hur pandemiläget ser ut generellt i Skåne, säger Mavis Zander (M) omsorgsnämndens ordförande i Vellinge i en kommentar till Dagens Samhälle.

– Så vi har beslutat att vi ska häva de olika beslutet om förbud som fattades i april. Däribland finns det här beslutet om att inte verkställa förfrågan från andra kommuner gällande vård och omsorg i Vellinge kommun.

Följer efter

Drygt 60 kommuner sa i våras nej till att ge hemtjänst till personer från andra kommuner.

Motiveringarna var att man ville minska risken för smittspridning och att man inte ansåg sig ha tillräckligt med personal.

Men olika överklaganden har lett till att en lång rad kommuner har fått bakläxa, bland dem Båstad och Bräcke.

Fallet Halmstad

Ett annat fall handlar om Halmstad som nekade en egen kommuninvånare att få hemtjänst i sin sommarstuga inom den egna kommunen.

Halmstad kommun motiverade sitt avslag med att den sökande redan hade en skälig levnadsnivå i och med de hemtjänstinsatser hon fick i sitt hem i Halmstad.

Kammarrätten slog ner på kommunens förfarande. Halmstad överklagade, men utan framgång – Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte ta upp saken på nytt.

Sommarstugan

En annan tvist har avgjorts av förvaltningsrätten i Göteborg.

Personen, också boende i Halmstad, ansökte om att få trygghetslarm i sommarstugan som ligger i en annan kommun mellan den 30 juni och den 30 september.

Nekades larm i sommarstugan.

Hemvårdsnämnen i Halmstad avslog begäran med motiveringen att personen har trygghetslarm i sin bostad i Halmstad, och därmed ”uppnår skälig levnadsnivå”.

Förvaltningsrätten återvisar frågan till hemvårdsnämnden i Halmstad för ny handläggning och nytt beslut.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas