Är risken risken verkligen 100 gånger större för 70-plussare?
Blogg | Nyheter | Ingar Skoogs Coronablogg

Är risken risken verkligen 100 gånger större för 70-plussare?

Den riktiga siffran bör kanske vara att risken är 2-3 gånger högre för friska 70-79 åringar jämfört med 50-åringa.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-06-15

De senaste veckorna har jag har fått många mail från seniorer som är oroliga över tidningsrubriker som säger att 70-plussare har 100 gånger ökad risk att avlida om de får covid-19 jämfört med 50-åringar. När jag själv gjorde en beräkning blev det inte mer än 64 gånger ökad risk.

När jag sedan tog bort alla som bor på äldreboenden eller har hemtjänst (de allra sköraste av den äldre befolkningen) var det fyra gånger ökad risk. Låter det fortfarande mycket? Bland 50-åringar med covid-19 är hälften vårdpersonal som testats för att de har milda symtom. Så den riktiga siffran bör kanske vara att risken är 2-3 gånger högre för friska 70-79 åringar jämfört med 50-åringar.

Men detta säger inte något om hur stor den verkliga risken är

Men detta säger inte något om hur stor den verkliga risken är, bara att risken att avlida är högre för 70-plussare än för 50-åringar om man får en covid-19 infektion. För att veta hur farligt det är för en 70-åring så måsta man veta hur stor risken är för en 50-åring. Och det måste vara 50-åringar som inte provtagits för att de är sjukvårdspersonal för att grupperna skall vara jämförbara. Och nästan allting är farligare ju äldre vi är.

Vi kan ta ett exempel. När jag, som är 66 år, går till affären har jag antagligen 100 gånger större risk att ramla och bryta benet än vad en 45 åring har. Ändå går jag till affären varje vecka (utom när det är pandemi) eftersom risken att jag skall ramla och bryta benet är minimal. Men för en 45-åring är risken nästan obefintlig. Risken om man får en covid-19 infektion är förstås större än risken att ramla när man går till affären, men ingen har beräknat hur stor risken är.

Man har överhuvudtaget inte diskuterat vad risken är för en 70-plussare

Varför spelar detta någon roll? Jo, när man tagit besluten om speciella restriktioner för 70-åringar bygger man på jämförelsen med 50-åringar (egentligen 50-55-åringar), inte på den absoluta risken för 70-plussare. Man har överhuvudtaget inte diskuterat vad risken är för en 70-plussare att avlida om man får en covid-19 infektion. Och ännu mindre vad risken är att överhuvudtaget att få en infektion OCH dessutom avlida.

Nu när man bestämt att restriktionerna för 70-plussare skall kvarstå över sommaren, och en del pratat om att de skall vara kvar i kanske 2 år, måste man veta det vi epidemiologer kallar den absoluta risken, alltså risken för en 70-plussare att få allvarliga konsekvenser av en covid-19 infektion. Annars kan man inte bedöma om risken för att bli infekterad och få en allvarlig covid-19 infektion är större än risken för komplikationer av restriktionerna (försämrad livskvalitet, depressioner och andra psykiska problem, kroppsliga sjukdomar). Speciellt som vi vet att psykisk och fysisk aktivitet är speciellt viktigt för äldre.

Folkhälsomyndigheten måste klargöra detta. Och man måste hela tiden följa hur stor risken är att överhuvudtaget bli smittad för att hela tiden vara beredd att ompröva besluten om 70-plussare om smittrisken går under en viss nivå. Isoleringen av äldre är ett så allvarligt ingrepp att det ständigt måste prövas.

Nästan allt vi gör medför någon risk.

Nästan allt vi gör medför någon risk. Många av de saker som gör livet värt att leva medför lite extra risk, eller mycket risk. Hur stora risker vi tar är individuellt. En del är beredda att ta stora risken, andra vågar nästan ingenting. Men ett liv utan risk blir ganska meningslöst. Ju äldre vi blir ju mer oroar sig omgivningen för oss. Och man vill skydda oss mer och mer, tills ingen risk finns kvar. En gammal krigskorrespondent från Syrien får inte längre gå ut och köpa tidningen, eftersom man är rädd att hen skall ramla.

Att skydda de äldre är antagligen ett nedärvt behov som funnits sedan urminnes tider. Just nu kanske risken är så stor att restriktionerna för 70-plussare behövs, men underlaget för beslutet säger inget om detta. Om de håller på för länge kommer livskvaliteten att bli allt sämre och hälsoeffekterna allt större. Då måste en seriös risk-nytta bedömning göras

TVÅ FUNDERINGAR

När man nu litar så mycket till sunt förnuft hos den yngre delen av befolkningen, varför litar man inte på hela befolkningen? Jag tror nog att 70-plussare också lyssnar på råd och kan använda sunt förnuft. Och inse hur farlig covid-19 är.

När det nu verkar som att det kan finnas allvarliga långtidseffekter av svår covid-19 infektion, speciellt hos de som får intensivvård, tycker jag att det är skandal att man inte bättre har skyddat de 50-69-åriga männen som dominerar på intensivvården. De borde ha varnats på ett betydligt tydligare sätt.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas