Svårt klara hemtjänst under sommaren
Foto: Getty Images
Nyheter | Äldreomsorg

Svårt klara hemtjänst under sommaren

Personalbristen i äldreomsorgen skapar osäkerhet om man klarar bemanningen när fritidsboende behöver hemtjänst.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-14

”Vi saknar för tillfället vikarier till sommaren. Att vi kan få nya beslut om tillfälliga hemtjänsttagare med ett par dagars varsel innebär stora svårigheter.”

Det skriver en av de 36 kommuner som besvarat Sveriges kommuner och regioners enkät om hur sommargäster med behov av hemtjänst påverkar verksamheten, rapporterar Dagens Samhälle.

– Man har både behövt rekrytera personal som ska gå hem till de äldre för att ge insatser och planeringspersonal för att klara av situationen, säger SKR:s samordnare för äldreomsorg Sabina Joyau till tidningen.

Sena besked

Personalbristen i äldreomsorgen blir allt tuffare, vilket gör det särskilt svårt att få ihop sommarbemanningen.

När dessutom sena besked ges om att sommargäster med hemtjänstbehov är på väg så kan situationen bli kritisk.

Kartläggning

Problemet blossar upp varje år. I slutet av förra sommaren träffade dock äldreminister Anna Tenje (M) några av de hårdast drabbade kommunerna.

Mötet ledde till att Anna Tenje bad SKR att utreda frågan mer i detalj. Beskeden är nu sammanställda och överlämnade till regeringen:

  • 23 av kommunerna uppger viss eller mycket negativ påverkan på bemanningssituationen
  • 24 anger att planeringen blir lidande
  • 19 att arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen försämras
  • 16 svarar att kostnaderna ökar

En kommun som är särskilt hårt belastad är Borgholm som har 275 personer med hemtjänst året runt. Under juni-augusti tillkommer ytterligare omkring 70.

Båstad är ett annat exempel – här ökar hemtjänstbehovet från cirka 300 personer till minst 350. Det innebär att kommunen måste leverera omkring 3 250 timmars mer hemtjänst.

Oklart ansvar

Frågan är nu vad regeringen tänker göra för att fastställa vem som ska ansvara för framförhållningen – hemkommunen eller vistelsekommunen.

Likaså saknas bestämmelser för vilken kommun som ska betala för extra kostnader som kan tillkomma för exempelvis båttransporter när hemtjänstmottagarnas sommarstugor ligger på öar.

Nästa vår

Regeringens beslut för dagen är att låta Socialstyrelsen utreda frågan. Senast 30 april nästa år ska utredningen vara klar.

Återstår att se om det innebär att ansvarsfördelningen inte hinner bli reglerad heller till nästa sommar.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas