Riskfritt lån kan ge stora vinster
Lars Liljedahl.
Nyheter | Äldreomsorg

Riskfritt lån kan ge stora vinster

Härnösands kommun får låna upp till 50 miljoner till att förbättra äldres hälsa. Om åtgärderna inte ger effekt behöver man inte betala tillbaka.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-18

Låter kanske för bra för att vara sant, men är nu ett faktum. Förklaringen är att man får ett lån från Utfallsfonden som har både privat och offentligt kapital. Fonden finansieras bland annat av Europeiska investeringsfonden och statliga Saminvest.

Motkravet är att man ska använda pengarna till förebyggande insatser för äldres hälsa.

Utfallsfonden satsar 35 miljoner kronor i 3,5 år. Blir det framsteg kan fonden skjuta till ytterligare 15 miljoner kronor i 1,5 år.

Självständighet

Initiativet i Härnösand är den första och största i sitt slag. Aldrig tidigare har en så bred satsning gjorts i kommunen med äldre som målgrupp.

– Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare och framtidssäkrad välfärd. De insatser som vi nu finansierar i Härnösand har människan i fokus och syftar till att förbättra de äldres livssituation och stärka deras självständighet, säger Jenny Carenco, ansvarig partner på Utfallsfonden.

– Det tror vi är centralt för framtidens äldreomsorg, inte bara i Härnösand, utan i hela landet. Det är med stor stolthet och tillförsikt som vi nu ingår det här partnerskapet.

Får kraft

Kommundirektör Lars Liljedahl har förhoppningar om att pengarna ska förverkliga tidig hjälp med fysioterapi, sociala aktiviteter och kostförändringar som i sin tur ska minska behovet av hemtjänst i Härnösand.

– Vi får kraft och resurser att göra betydligt större satsningar än om vi ska göra det med egna medel. Vi har en stor budget men det är ändå svårt att få loss medel för att flytta pengar från det akut avhjälpande till det förebyggande arbetet, säger Lars Liljedahl till Dagens Samhälle.

Tidiga insatser

Härnösands kommun kommer att använda pengarna för att gå in med tidiga hälsofrämjande insatser när en invånare hör av sig till kommunen för att få hemtjänst.

Ett team ska undersöka om det går att stötta med exempelvis fysisk aktivitet, kostförändringar, sociala aktiviteter eller genomgång av mediciner.

Ger stor effekt

Efter den första kontakten med hemtjänsten finns enligt Lars Liljedahl ett tidsfönster på ungefär ett år där små insatser kan ge stor effekt.

– Jag skulle säga att många av Sveriges kommuner inte gör någonting där, utan man beviljar exempelvis trygghetslarmet. Med det här sättet att möta upp så kanske vi kan göra saker som gör att man bibehåller eller till och med återerövrar hälsan, säger Lars Liljedahl.

Nya satsningar

Lars Liljedahl understryker att Härnösand gör satsningen för de äldres skull – för att ge dem en längre frisk och självständig period.

Men för kommunen blir det också en besparing om behovet av hemtjänst minskar.

– Vi kan vinna framför allt hälsa, men också kommunalekonomiska möjligheter att göra nya satsningar framåt, säger han.

Det är Utfallsfonden

Utfallsfonden har funnits i ungefär ett år och har fått pengar av statliga riskkapitalbolaget Saminvest, Europeiska investeringsfonden och två privata finansiärer: Leksell Social Ventures, ägt av Laurent Leksell vars familj grundade medicinteknikbolaget Elekta, och Danir, ägt av familjen bakom it-konsulten Sigma.

Ett samarbete med Utfallsfonden beskrivs som ett partnerskap över en begränsad tid, med syfte att lösa ett specifikt samhällsproblem.

Utfallsfonden säger på sin hemsida att syftet är ”att i högre grad förebygga ohälsa, stödberoende och utanförskap och därigenom åstadkomma ett skifte till ett smartare välfärdssystem med lägre kostnader för stat, region och kommun”.

Dölj faktaruta

Lars Liljedahl tror att kommunens arbete kommer att följas med stort intresse av omvärlden.

– Min absoluta övertygelse är att det som är bra för människan också är bra för samhällsekonomin.

SPF Seniorerna välkomnar idén

SPF Seniorerna stödjer initiativet i Härnösand och ser det som en klok investering i friskare seniorer med minskat vårdbehov som följd.

– Det är helt klart en investering, ju friskare seniorer desto mindre behov av vårdinsatser. All forskning visar att det är viktigt med olika aktiviteter, särskilt för äldre, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

Eva Eriksson.

Eva Eriksson tycker att kommunen ska jobba nära pensionärsorganisationerna och hoppas på ett samarbete.

– Det handlar också om sättet att se på äldre människor, vi är kapabla och kloka.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas