Detta vill partierna göra för äldre i EU
Foto: Colourbox
Nyheter | eu-valet

Detta vill partierna göra för äldre i EU

Vilken äldrepolitisk fråga är viktigast inför kommande EU-val? Partiernas toppkandidater svarar.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet att hantera?

Alice Bah Kuhnke, MP:

– Diskriminering i alla dess former. Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet verkat för ett förbud mot åldersdiskriminering på EU-nivå och att det ska gälla även utanför arbetsmarknaden. Det kommer att vara en viktig fråga för mig och Miljöpartiet även nästa mandatperiod.

Heléne Fritzon, S

– Då blir det läkemedelsfrågan. Pandemin lärde oss att ett enskilt land är för litet när det kommer till de stora kedjor av processer som det innebär att ta fram och behålla kontrollen över produktionen av nya läkemedel och vaccin. Vi arbetar nu med en stor förändring av EU:s läkemedelsmarknad för att öka tillgången till mediciner.

Karin Karlsbro, L:

– För mig är det av största vikt att arbetet med EU:s antidiskrimineringsdirektiv återupptas. I det arbetet vill jag driva på för att texten inkluderar tydliga skrivningar som belyser problemen med åldersdiskriminering och verkar för att den motverkas såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Jonas Sjöstedt, V:

– Att göra rejäla investeringar i till exempel barn- och äldreomsorg, sjukvård, energi, infrastruktur och bostäder är grundläggande för en välfungerande välfärdsstat. Vi driver också på för att ändra EUs dysfunktionella elmarknad så att inte minst pensionärer ska ha råd att betala sina elräkningar.

Alice Teodorescu Måwe, KD:

– Vi anser att äldrepolitiken främst är en fråga för varje medlemsland att bestämma över. Däremot är frågor som rör säkerhet och att öka Europas oberoende från länder som Kina och Ryssland i alla svenskars intresse inklusive äldre. Och det kommer vi kristdemokrater att jobba hårt för kommande mandatperiod.

Tomas Tobé, M:

– Om vi bara ska lyfta en enda fråga är det tryggheten. Äldre har rätt att känna sig trygga i Sverige och Europa, men utsätts tyvärr för exempelvis inbrott, stölder och bedrägerier. Eftersom brottsligheten i dag i allra högsta grad är gränsöverskridande så vill vi att EU förstärker sitt brottsbekämpande arbete.

Charlie Weimers, SD:

– Att säkerställa att EU inte får makt att beskatta svenska medborgare. Nästa mandatperiod vill många i Bryssel införa EU-beskattning och kraftigt öka budgeten och gemensam belåning.

– Ett skäl är att många länder i Sydeuropa har misskött sina statsfinanser och är kraftigt överbelånade vilket till del orsakats av att många medborgare i dessa länder går i pension betydligt tidigare än i Sverige och har, relativt kostnadsläget i dessa länder, högre pensioner.

Emma Wiesner, C:

– Få äldrepolitiska frågor beslutas på EU-nivå men seniorperspektiv behövs inom alla politikområden. Inte minst för att garantera tillgänglighet för alla, både i den fysiska och i den digitala miljön.

Just tillgänglighet är ett centralt område för Centerpartiet, poängterar Emma Wiesner inför parlamentsvalet.

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas