S: Nu krävs samarbete mot bedrägerierna
Heléne Fritzon, toppar S-listan i parlamentsvalet den 9 juni.
Nyheter | EU-valet

S: Nu krävs samarbete mot bedrägerierna

Europavalet handlar i grunden om sammanhållning eller splittring. Det säger Socialdemokraternas toppkandidat Heléne Fritzon.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Men vad har då Socialdemokraterna åstadkommit under den gångna perioden? Ja, partiets toppnamn pekar ut en rad områden där hon anser att S har gjort skillnad.

– Vi drev på för att EU skulle stå starka under covid-19-pandemin och arbetade för att säkerställa att alla medborgare, inte minst alla äldre, skulle få tillgång till vaccin.

– Vi har också drivit på för mer gränsöverskridande samarbete mellan EU:s länder för att stoppa de hemska bedrägerier som många äldre i Sverige drabbas av.

Tidig diagnos

Partiet har tryckt på för att den ökande psykiska ohälsan hos äldre ska tas på större allvar och för att främja äldre människors deltagande i samhällslivet, säger Heléne Fritzon.

– Vi har arbetat för att varje medlemsland ska utarbeta demenssjukdomsplaner för att möjliggöra tidig diagnos och förbättra stöd och vård av vuxna med demens.

Har varit med

Europaparlamentet har också under mandatperioden uppmanat medlemsländerna att stärka sina insatser för att bekämpa alla former av diskriminering av äldre, särskilt när det gäller sysselsättning, tillgång till finansiella produkter och tjänster, hälso- och sjukvård, bostäder, främjande av självständighet, utbildning och fritidsaktiviteter.

– Här har vi varit med och drivit på, hävdar S-kandidaten.

Framåt, då? Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet att hantera?

– I grunden handlar detta val om sammanhållning mot splittring. Det är något som berör alla, oavsett ålder.

Om du ska välja en konkret sakfråga?

– Då blir det läkemedelsfrågan. Pandemin lärde oss att ett enskilt land är för litet när det kommer till de stora kedjor av processer som det innebär att ta fram och behålla kontrollen över produktionen av nya läkemedel och vaccin. Vi arbetar nu med en stor förändring av EU:s läkemedelsmarknad för att öka tillgången till mediciner.

Utöver det, vad kan du personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor?

– Öka det gränsöverskridande samarbetet mot bedrägerier mot äldre. Digitaliseringen av samhället ska fungera för alla. Detta är frågor om trygghet, rättvisa och respekt.

– Personligen kommer jag att fortsätta arbeta hårt för att vi ska klara klimatomställningen. Jag vill att vår generation ska kunna överlämna en ljus framtid till våra barn och barnbarn.

Vilket är ditt bästa argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– Skiljelinjen i EU-valet går mellan de som vill splittra EU och de som vill se ett sammanhållet och enat Europa. I oroliga tider med krig i vårt närområde behöver vi EU-samarbetet mer än någonsin. EU är inte perfekt men vi vet att samarbete behövs för att driva på klimatomställningen, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och stärka Europas säkerhet i en tid av kriser och konflikter.

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra korta frågor till Fritzon – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
Ja. Självklart ska inte åldersdiskriminering tillåtas. Det är till exempel relevant på EU-nivå om en äldre person reser eller köper något från ett annat EU-land.

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
Ja. För mig är det viktigt att stödja allt internationellt arbete som står upp för äldre personers rättigheter, på samma sätt som jag arbetat hårt för barns rättigheter och barnkonventionen.

Heléne Fritzon.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
Ja. Men inte i huvudsak i EU. Mycket av det som anges i frågan är saker som Sverige behöver göra mer kring.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
Ja. Självklart ska vi ha arbetsplatser i EU anpassade till alla åldrar.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta
Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas