C: Tänker kämpa för tillgänglighet
Emma Wiesner toppar Centerns lista.
Nyheter | EU-VALET

C: Tänker kämpa för tillgänglighet

Ja till att FN påbörjar arbetet med en äldrekonvention, säger Centerns toppkandidat Emma Wiesner. - Seniorperspektiv behövs inom alla politikområden.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

– Få äldrepolitiska frågor beslutas på EU-nivå men seniorperspektiv behövs inom alla politikområden. Inte minst för att garantera tillgänglighet för alla, både i den fysiska och i den digitala miljön.

Just tillgänglighet är ett centralt område för Centerpartiet, poängterar Emma Wiesner inför parlamentsvalet. Kanske till och med den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden.

Vilken är den viktigaste insatsen som du eller ditt parti har gjort för Sveriges och Europas äldre medborgare i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden?

– Vi har stått upp för och stärkt skyddet för mänskliga rättigheter, friheten, demokratin och ekonomin. Det tjänar vi alla på, äldre som yngre.

Vad kan du personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor under den kommande mandatperioden?

– Det blir nog just fysiska miljöer och digitala lösningar som är tillgängliga för alla, oavsett politikområde.

Vilket är ditt bästa argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– De beslut som fattas i EU berör oss alla. Ungefär 60 procent av Sveriges lagar påverkas direkt eller indirekt av EU-samarbetet. Därför har vi alla ett intresse av att rösta på den typ av samarbete vi vill se mer av.

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra frågor till Wiesner – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
Vet inte. Enligt Diskrimineringsombudsmannen vet vi alldeles för lite om hur åldersdiskrimineringen ser ut utanför arbetslivet. Vi vill först se mer kunskap om detta, så att lagstiftning eller andra verktyg blir träffsäkra och inte skapar onödig byråkrati.

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
Ja. Vi är positiva till att FN påbörjar arbetet med en sådan konvention. Vi tror dock att man skulle se snabbare och tydligare resultat av andra prioriteringar och andra verktyg, både på hemmaplan och i EU eller i FN.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
Ja. Vi är positiva till principen men det viktiga är att EU fattar beslut som gör skillnad i praktiken – till exempel att den nya läkemedelslagstiftningen säkerställer tillgängliga läkemedel i hela EU till rimliga priser. Vi tror också att det är mer effektivt att se över de allmänna tillgänglighetskraven som ställs på varor och tjänster eller vid offentliga upphandlingar. En ”äldregaranti” på EU-nivå kan vara svår att genomföra juridiskt men även i praktiken. ”Fullständig, överkomlig och lika tillgång” innebär kanske inte samma sak för en äldre person på landsbygden i Dalarna som för en äldre person i Roms innerstad.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
Ja. Mycket av detta avgörs dock i praktiken på hemmaplan, samtidigt som vi vill stärka erfarenhetsutbytet mellan kommuner och regioner i EU. Vi har bland annat lagt förslag i Riksdagen om tillgång till karriärtjänster, höjt friskvårdsstöd och flexiblare arbetstid för seniora arbetstagare inom hälso- och sjukvården.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta
Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas