L: Viktigaste valet sedan 1995
Karin Karlsbro, Liberalernas förstanamn.
Nyheter | EU-valet

L: Viktigaste valet sedan 1995

- Under pandemiåren var jag en stark förespråkare för gemensamma inköp av vaccin på EU-nivå, vilket ledde till att Sveriges och Europas medborgare snabbt fick tillgång till ett effektivt skydd mot covid-19. Det hade inte varit möjligt utan ett starkt EU-samarbete, säger Karin Karlsbro.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Det säger Karin Karlsbro, Liberalernas toppnamn i EU-valet. Hon säger till Senioren att hon ser den insatsen som en av de viktigaste för Sveriges och Europas äldre medborgare under den gångna mandatperioden.

Men hon pekar också på kampen mot luftföroreningar.

– Varje år drabbas hundratusentals människor runt om Europa av sjukdomar och hälsoproblem relaterade till luftföroreningar. Statistiken visar att äldre är särskilt utsatta. Under mandatperioden har jag engagerat mig i frågan och varit med och lett förhandlingarna för EU:s nya luftkvalitetsdirektiv. Det nya direktivet är ett tydligt steg framåt och kommer att ge renare luft i hela EU.

Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet?

– För mig är det av största vikt att arbetet med EU:s antidiskrimineringsdirektiv återupptas. I det arbetet vill jag driva på för att texten inkluderar tydliga skrivningar som belyser problemen med åldersdiskriminering och verkar för att den motverkas såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Vad kan du personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor under den kommande mandatperioden?

– Jag kommer fortsätta vara en blåslampa mot alla former av ålderism och åldersdiskriminering. Alla i Europa ska kunna leva livet hela livet. När man diskuterar livslångt lärande och arbetsmarknadsfrågor vill jag få med att årsrika som vill och kan jobba måste få rätt och möjlighet att göra det.

Vilket är ditt bästa argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– Valet till Europaparlamentet kommer att spela en stor roll i hur EU arbetar med alltifrån klimat- och miljöfrågor till transport, tillgänglighet och sjukvård under nästa mandatperiod. Det påverkar oss direkt i Sverige.

Ukraina avgörande

EU behöver också växla upp Ukrainastödet ytterligare och bana väg för landets inträde i EU, betonar Karin Karlsbro.

– Det gör årets val till det viktigaste sedan Sverige gick med i EU 1995. Trots det så ser vi krafter, både i andra EU-länder och här i Sverige som vill riva ner och försvaga EU-samarbetet. Det skulle vara en mycket farlig väg att gå.

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra korta frågor till Karlsbro – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
Ja.

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
Ja.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
Ja.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
Ja.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas