SD: Viktigt behålla makten över svenska skattemedel
Charlie Weimers, SDs toppnamn i EU-valet.
Nyheter | EU-valet

SD: Viktigt behålla makten över svenska skattemedel

- Det är inte rimligt att ytterligare skattemedel tas från vårt land för att säkra medel till pensioner i andra mindre välskötta länder. Det säger Charlie Weimers, Sverigedemokraterna. Finns sådana statsfinansiella resurser bör de gå till svenska pensioner och inte skickas till EU.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

De pensionslöften som politiker i Sydeuropa har utställt till sina medborgare har visat sig vara ekonomiskt ohållbara och därför reser de nu krav på att länderna i norra Europa ska bidra mer till länderna i söder, hävdar Charlie Reimers.

– Det är en tragisk situation, men varje land har ansvar för sin egen ekonomi och sina egna medborgares välfärd. Därför är det heller inte rimligt att ytterligare skattemedel tas från vårt land för att säkra medel till pensioner i andra mindre välskötta länder.

Vilken anser du vara den viktigaste insatsen som du eller ditt parti har gjort för Sveriges och Europas äldre medborgare i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden 2019-2024?

– Vi har värnat trygghetsfrågor. Om Sverige återigen ska bli ett land där alla kan känna sig trygga på gatorna måste EUs yttre gränser säkras och personer som inte har rätt att befinna sig i landet avvisas.

– Vi har arbetat för att göra Sverige tryggare genom att driva på för minskad migration, fysiska gränsbarriärer vid den yttre gränsen och möjligheten för länder att vid behov införa inre gränskontroller.

Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet att hantera?

– Att säkerställa att EU inte får makt att beskatta svenska medborgare. Nästa mandatperiod vill många i Bryssel införa EU-beskattning och kraftigt öka budgeten och gemensam belåning.

– Ett skäl är att många länder i Sydeuropa har misskött sina statsfinanser och är kraftigt överbelånade vilket till del orsakats av att många medborgare i dessa länder går i pension betydligt tidigare än i Sverige och har, relativt kostnadsläget i dessa länder, högre pensioner.

Vad kan du personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor under den kommande mandatperioden?

– Mitt löfte är simpelt. Jag kommer bedriva Sverigevänlig politik i Bryssel. Detta ska jag realisera genom att arbeta för att våra gator blir tryggare genom minskad migration, att behålla makten över svenska skattemedel och som kan gå till ökade pensioner om riksdagen väljer att göra det, och att stoppa EUs slöseri med gemensamma skattemedel.

Vilket är ditt bästa argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– Regler på EU-nivå påverkar Sveriges seniorer. Ett färskt exempel på detta är EU-kommissionens beslut om att försvåra för dygnspass, något som dessvärre påverkat sjukvården, hemtjänsten och den personliga assistansen negativt. Därför behöver vi företrädare i EU-parlamentet som bedriver Sverigevänlig politik. Det kommer jag göra.

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra frågor till Weimers – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
Nej. Åldersdiskriminering är en viktig fråga för att säkerställa allas lika rätt i samhället. Vi anser dock att lagstiftning om diskriminering bör vara en fråga som medlemsländerna själv har att besluta om på nationell nivå. 

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
Nej. Sverigedemokraterna värnar äldres rättigheter, men anser att dessa frågorna bäst hanteras inom ramen för medlemsländernas egna lagstiftning eftersom de olika medlemsländer står inför skilda problem och utmaningar och har kommit olika långt i sitt arbete mot sådan diskriminering.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
Nej. Det är särskilt viktigt att säkerställa att äldre har goda möjligheter att leva ett aktivt liv grundat på självbestämmande. Frågor om sjukvård, bostäder och kollektivtrafik med mera är dock frågor som bör hanteras inom ramen för nationell, regional eller kommunal nivå, snarare än i EU.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
Nej. Vi vill undanröja all diskriminering, men vill göra det på nationell nivå. Orsaken är att vi värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas