KD: Valet en unik chans att påverka
Alice Teodorescu Måwe, KDs toppnamn i EU-valet.
Nyheter | EU-valet

KD: Valet en unik chans att påverka

Äldre ska ha tillgång till arbetslivet, men det är inget EU ska reglera. Det säger Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraternas toppnamn i EU-valet.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kristdemokraternas toppnamn i valet till Europaparlamentet, Alice Teodorescu Måwe, motsätter sig ofta ytterligare regleringar på EU-nivå.

– Vi har redan viktiga konventioner, som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, som är viktiga att följa och respektera, som Artikel 7 om skydd av lagen mot alla former av diskriminering, säger hon till Senioren.

På rätt nivå

Överhuvudtaget bör EU hållas på lagomt avstånd från svensk socialpolitik.

– Kristdemokraterna tror inte att EU kan eller ska lösa alla problem, och många frågor som rör Sveriges och Europas äldre menar vi ska hanteras av medlemsstaterna och inte av EU, säger Alice Teodorescu Måwe.

– Vi är övertygade om att socialpolitiska, vardagsnära beslut som får direkt bäring på enskilda personers och familjers liv och möjligheter ska fattas på en nivå så nära dem det berör som möjligt. Bindande regler om socialpolitik hör därför inte hemma på EU-nivån.

Lära av varandra

Men samtidigt som medlemsstaterna fortsatt ska ha ett oinskränkt mandat och ansvar för sina äldre medborgare, är EU en bra plattform för att dela och få fram kunskap, betonar Alice Teodorescu Måwe.

– EU har en viktig roll i att underlätta för medlemsländerna att lära sig av varandra.

Vilken anser du vara den viktigaste insatsen som ditt parti har gjort för Sveriges och Europas äldre medborgare i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden 2019-2024?

– Jag är stolt över två saker. För det första att Kristdemokraterna konsekvent röstar mot överstatliga förslag som i förlängningen kan hota välfärden för äldre i Sverige men också i resten av Europa. För det andra att den kristdemokratiska partigruppen leder kampen mot cancer, som är en fruktansvärd sjukdom där risken att drabbas ökar med stigande ålder. Vi driver på för mer och bättre cancerforskning och cancerforskningssamarbeten mellan EU:s medlemsstater.

Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet att hantera?

– Som sagt, vi anser att äldrepolitiken främst är en fråga för varje medlemsland att bestämma över. Däremot är frågor som rör säkerhet och att öka Europas oberoende från länder som Kina och Ryssland i alla svenskars intresse inklusive äldre. Och det kommer vi kristdemokrater att jobba hårt för kommande mandatperiod.

Läkemedelstillgången

Kristdemokraterna vill också se att EU samarbetar bra kring europeisk forskning och life science, för att stärka svensk och europeisk konkurrenskraft.

– Det är bra om man samverkar kring frågor som läkemedelsbrist och antibiotikaresistens. Det är i förlängningen en viktig fråga för äldre inom hela EU eftersom vi lever allt längre men samtidigt drabbas av sjukdomar och är i behov av god läkemedelstillgång.

Du tycker alltså att äldrepolitiken främst är en lokal och nationell fråga. Vad kan du då personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor under den kommande mandatperioden?

– Jag kommer att arbeta för att företräda mina väljare utifrån bästa förmåga och grundad i de kristdemokratiska principerna, bland annat om att äldre ska kunna åldras i trygghet och värdighet, kunna ha ett aktivt liv och ha inflytande i sin vardag med bibehållet oberoende och valfrihet.

Vilket är ditt bästa argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– Att rösta i EU-valet handlar precis som det gör för val till riksdag, region och kommun om att göra sin röst hörd som medborgare. EU har därutöver en allt större och viktigare påverkan på Sverige än vad många tror.

Det uppskattas att ungefär hälften av alla frågor som kommunen hanterar på ett eller annat sätt har med EU att göra, säger Alice Teodorescu Måwe.

– EU påverkar alltså dig och ditt samhälle i allra högsta grad. Därför är det också avgörande att utnyttja sin demokratiska rättighet och vara med och påverka genom röstsedeln.

Trygghet och säkerhet

Genom att rösta i EU-valet så har man som medborgare en unik chans att inte bara påverka utvecklingen i sitt eget hemland, utan också utvecklingen för hela Europa, avslutar Alice Teodorescu Måwe.

– Jag tror att frågor om trygghet och en säker framtid i Europa är viktiga för seniorer precis som för andra väljare. Det är frågor jag brinner för.

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra frågor till Teodorescu Måwe – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
– Nej. Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att de konventioner som finns följs och respekteras. Däremot vill vi inte ha ytterligare överstatliga pålagor, inom områden där Sverige har egen bestämmanderätt.

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
– Nej. Vi har redan viktiga konventioner, såsom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, som är viktiga att följa och respektera, såsom Artikel 7 om skydd av lagen mot alla former av diskriminering. Vi anser inte att ytterligare regleringar på EU-nivå är nödvändiga.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
– Ja, vi är för att äldre ska ha tillgång till det mesta av detta men vi är emot att det regleras på EU-nivå. I frågan om obligatorisk digital brevlåda vill vi exempelvis även att man utreder vilka som bör omfattas av undantag. Vi vill även jobba för att fler blir digitalt inkluderade. En garanti för att det ska finnas alternativ till digitala tjänster är dock inget vi driver. Det pågår vidare förhandlingar av EU:s läkemedelspaket, vilket inom hälso- och sjukvård är en unik och omfattande lagstiftningsprocess.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
– Ja, äldre är en viktig del av arbetsmarknaden då det finns viktiga kompetenser och erfarenhet. Samtidigt är det viktigt för den enskilde, oavsett ålder, att få vara en del av samhällsgemenskapen som arbetslivet är en del av. Vi är för att äldre ska ha tillgång till detta men mot att det regleras på EU-nivå.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas