V: EU kommer påverka allas vardag
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets toppnamn. Foto Agnes Stuber
Nyheter | EU-valet

V: EU kommer påverka allas vardag

EU påverkar många av de politiska beslut som tas i Sverige idag, vare sig vi vill det eller inte. Därför är det så angeläget att rösta den 9 juni. Det säger Vänsterpartiets toppkandidat Jonas Sjöstedt.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Ett exempel gäller EU:s ”övergripande åtstramningspolitik” som vänstern inom parlamentet försöker sätta sig emot.

– Det är viktigt inte minst för att vi i Sverige ska kunna ha en bra offentlig äldreomsorg, säger Jonas Sjöstedt och lägger till att ”Vänsterpartiet alltid sätter medborgarnas bästa framför företagens vinster”.

Vilken anser du vara den viktigaste insatsen som du eller ditt parti har gjort för Sveriges och Europas äldre medborgare i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden 2019-2024?

– Några av de frågor vi i drivit hårt i EU-parlamentet den gångna mandatperioden är att kraftigt minska utsläppen, stoppa utbetalningar av EU-medel till länder som bryter mot grundläggande krav på demokrati och rättsstat och tuffare tag mot mäns våld mot kvinnor.

Bestämmer inte

Som tur är beslutar EU-parlamentet inte om svenska pensioner eller annan politik som direkt berör enbart våra äldre medborgare, fortsätter Jonas Sjöstedt och betonar att ”Vänsterpartiet häromåret såg till att höja garantipensionen med upp till 1 000 kronor för över en miljon pensionärer”.

Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet att hantera?

– Att göra rejäla investeringar i till exempel barn- och äldreomsorg, sjukvård, energi, infrastruktur och bostäder är grundläggande för en välfungerande välfärdsstat. Vi driver också på för att ändra EUs dysfunktionella elmarknad så att inte minst pensionärer ska ha råd att betala sina elräkningar.

Måste förändras

Jonas Sjöstedt menar att EUs ”marknadsfundamentalistiska” politik måste förändras.

– Den hindrar oss i Sverige från att göra vissa nödvändiga offentliga investeringar och från att sätta medborgarna framför vinstintresset.

Vad kan du personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor under den kommande mandatperioden?

– Jag kommer att prioritera miljö- och klimatfrågor, trygga jobb och en fungerande välfärd.

Ställa krav

Vänsterpartiets förre partiledare trycker på att EU måste ställa höga krav på medlemsländerna när det gäller miljö och klimat.

– Omställningen måste snabbas på genom regelverk som möjliggör de omfattande investeringar som krävs, till exempel ett utökat byggande och tåg som går i tid. Det är också åtgärder som leder till lägre elpriser.

Längre arbetsliv

Trygga jobb med goda arbetsvillkor och en fungerande välfärd är nödvändigt för att säkerställa god vård och omsorg för alla medborgare, inte minst äldre, fortsätter han.

– Det här är också nödvändigt för att möjliggöra ett längre arbetsliv för den som vill och orkar.

Vilket är ditt bästa argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– För att EU idag påverkar så många av de politiska beslut som tas i Sverige idag, vare sig vi vill det eller inte. Det kan handla om tågtrafiken, upphandlingsregler, läkemedel, elpriser och utsläpp från bilar. Man ska rösta i EU-valet eftersom de som sitter i EU-parlamentet kommer att påverka allas vår vardag.

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra frågor till Sjöstedt – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
Ja.

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
Ja.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
Ja.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
Ja.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta

Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas