MP: Ta till vara äldres perspektiv
Alice Bah Kuhnke, etta på Miljöpartiets lista.
Nyheter | EU-VALET

MP: Ta till vara äldres perspektiv

- Kommande generationer ska ha rent vatten, ren luft, en natur att kunna njuta av och fria medier som granskar makten. Det är frågor jag vet är viktiga för många äldre. Det säger Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiets toppkandidat i EU-valet.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Alice Bah Kuhnke lyfter inte oväntat aktiv miljöpolitik som svar på Seniorens fråga om vilken insats som hon anser vara den viktigaste för Sveriges och Europas äldre medborgare som hon och Miljöpartiet har åstadkommit i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden (2019-2024).

– Vi har i alla lägen stått upp för klimatet, miljön och de mänskliga rättigheterna. Vi har arbetat för ett hållbart samhälle för människor i alla åldrar, att fri rörlighet fungerar för människor i alla delar av livet, tillgänglighet vad gäller till exempel digitaliseringen av samhällstjänster och transporter och att sätta stopp för åldersdiskrimineringen.

Vilken äldrepolitisk fråga ser du som den enskilt viktigaste under den kommande mandatperioden för EU-parlamentet?

– Diskriminering i alla dess former. Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet verkat för ett förbud mot åldersdiskriminering på EU-nivå och att det ska gälla även utanför arbetsmarknaden. Det kommer att vara en viktig fråga för mig och Miljöpartiet även nästa mandatperiod.

Vad kan du personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor under den kommande mandatperioden?

– Äldre har levt länge och har insikter, kompetenser och perspektiv på tillvaron som behöver tas tillvara. Så är det inte idag och mitt personliga löfte är att alltid ha med mig det perspektivet i mitt politiska arbete. Det handlar om bland annat om diskriminering, tillgänglighet och delaktighet, att sluta klyftorna bland äldre och att stoppa utanförskapet.

Vilket är ditt viktigaste argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– Miljön, klimatet och freden. Det handlar om vår överlevnad här och nu och i framtiden och för de generationer som kommer efter oss. De beslut som tas i EU-parlamentet påverkar oss alla i vår vardag, från det lilla i matbutiken till de stora besluten om vår planets framtid. Det spelar roll om man röstar och hur.

Men vad kan du göra då om du blir invald?

– Som ledamot i EU-parlamentet kan man ha stort inflytande men för att skapa verklig förändring behöver vi bli fler politiker som vågar ta de beslut som krävs för att möta nutidens och framtidens utmaningar. Det behövs fler gröna röster i EU-parlamentet också för att mota högerextremismens framfart i Europa.

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra frågor till Bah Kuhnke – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
Ja.

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
Ja.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
Ja.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
Ja.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta
Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas