M: Kamp mot brott får högst prioritet
Tomas Tobé - etta på Moderaternas EU-lista.
Nyheter | EU-VALET

M: Kamp mot brott får högst prioritet

Kampen mot brottsligheten blir huvudfokus för Tomas Tobé, Moderaternas toppkandidat i EU-valet. – Sverige och Europa måste bli tryggare, säger han till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Tomas Tobé tvekar inte över vilken äldrepolitisk fråga han ser som den allra mest brännande under den kommande mandatperioden.

– Om vi bara ska lyfta en enda fråga är det tryggheten. Äldre har rätt att känna sig trygga i Sverige och Europa, men utsätts tyvärr för exempelvis inbrott, stölder och bedrägerier. Eftersom brottsligheten i dag i allra högsta grad är gränsöverskridande så vill vi att EU förstärker sitt brottsbekämpande arbete.

På frågan om vilken insats som har varit hans och Moderaternas viktigaste för Sveriges och Europas äldre medborgare i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden blir svaret Ukraina.

– Det enskilt viktigaste som EU gemensamt har gjort den här mandatperioden, för alla medborgares frihet, har varit det omfattande stödet till Ukraina. Inte minst gjorde Moderaterna viktiga insatser för ett stärkt stöd till Ukraina under det svenska EU-ordförandeskapet.

Vad kan du personligen lova att du kommer att arbeta hårt för när det gäller äldrefrågor under den kommande mandatperioden?

– Att EU:s polismyndighet Europol ska bli en mer operativ polis så att den gemensamma brottsbekämpningen kan bli mer effektiv och så att Sverige och Europa kan bli tryggare.

Vilket är ditt bästa argument för att just seniorer i Sverige ska bry sig om att rösta i EU-valet?

– För att det avgör frågor som hur klimatpolitiken ska utformas, hur invandringspolitiken ska hanteras och frågor om vår gemensamma säkerhet, i ett läge när vi har krig på vår kontinent. Rösta för ett fritt och säkert Europa!

EU-valet närmar sig. Den 6-9 juni får cirka 440 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsländer välja vilka partier och representanter som ska företräda dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024-2029.

Fyra frågor till Tobé – ja eller nej?

Utvidga EU:s befintliga juridiska ramverk gällande åldersdiskriminering att inte enbart handla om arbetsmarknaden.
Ja. Moderaterna vill att antidiskrimineringsdirektivet kommer på plats.

Stödja utarbetandet av en FN-konvention om äldre personers rättigheter, vilken i sin tur skulle leda till juridiska reformer ämnade att förbjuda åldersdiskriminering i alla dess former.
Ja. Vi stödjer grundprincipen att åldersdiskriminering fullt ut bör förbjudas.

Garantera att äldre personer har fullständig, överkomlig och lika tillgång till viktiga varor och tjänster såsom hälso- och sjukvård, livsmedel, bostäder, kollektivtrafik och banktjänster samt att det finns alternativ till digitala tjänster.
Ja. Naturligtvis ska det säkerställas att äldre personer ska ha tillgång till detta. Men det är i första hand en nationell uppgift, inte en fråga för EU.

Stärka äldre arbetstagare så att de får hållbara och bra arbetsliv genom att undanröja hinder som åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att anpassa arbetsplatser till alla åldrar.
Ja. Ingen ska diskrimineras i arbetslivet. Vi stödjer likabehandling på arbetsplatsen, oavsett ålder.

Fotnot: De fyra ja- eller nejfrågorna bygger på krav som europeiska seniororganisationer inom nätverket AGE Platform Europe har formulerat till EU-parlamentet inför valet i juni.

Dölj faktaruta
Läs också
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas