SPF Seniorerna satte ton för EU-valsdebatt
Eva Eriksson till höger i bild uppmanar alla partier att höja ambitionsnivån. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Äldreriksdag

SPF Seniorerna satte ton för EU-valsdebatt

- Sverige är ett av de länder i Europa där ålderismen är som starkast och därför måste våra frågor finnas på era agendor inför EU-valet. Höj er ambitionsnivå!

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-21

Det uppmanade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson en rad kandiderande svenska politiker när EU-valrörelsen ökade takten på måndagen (20/5).

Det skedde när femte upplagan av Äldreriksdagen ägde rum i Stockholm – EU-valet var det givna temat med tre veckor kvar till valdagen.

– EUs påverkan på individer och företag är mycket större än vad många tänker. Det är viktigt att belysa detta, sa medarrangerande Skandias VD och koncernchef Frans Lindelöw när han öppnade Äldreriksdagen i Skandias lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Poströsta

Moderatorn Artur Ringhart påminde sedan om att man redan från den 22 maj kan börja poströsta i parlamentsvalet som sedan genomförs den 9 juni.

Debatten försökte borra extra djupt i vad EU bör göra för att den växande skaran äldre ska kunna välja att leva aktiva liv och hur seniorer ska kunna vara mer delaktiga i samhället utan att diskrimineras på det sätt som nu sker.

Äldreriksdagen

SPF Seniorerna anordnar Äldreriksdagen tillsammans med SKPF Pensionärerna, PRO och nyhetssajten News55.se. Det är ett årligt återkommande evenemang där frågor lyfts som särskilt berör Sveriges seniorer.

Dölj faktaruta

Utöver problemet med ålderismen i samhället togs tre andra frågor upp där partierna – om de vill – skulle kunna driva förslag inte bara i den svenska riksdagen utan också i Europaparlamentet: Bedrägerierna mot äldre, bristen på läkemedel och de höga levnadsomkostnaderna, inte minst mot bakgrund av hur priserna på mat och el har satt så hård press på så många pensionärers ekonomi de senaste åren.

Många väljare

Till debatten bjöds samtliga riksdagspartier in för att ge besked om vilka idéer man egentligen har och vilka löften som kan ställas ut inför valdagen den 9 juni. Viktigt alltså att ha goda idéer och att lägga orden rätt – 28 procent av väljarna i Sverige är 65-plussare.

De deltog i debatten

Lena Hallengren, Socialdemokraterna, gruppledare i riksdagen och tidigare socialminister.
Hanna Gedin, Vänsterpartiet, kandiderar till EU-parlamentet.
Lennart Tonell, Miljöpartiet, kandiderar till EU-parlamentet.
Malin Björck, Centerpartiet, riksdagsledamot och kandiderar till EU-parlamentet.
Tomas Tobé, sitter i EU-parlamentet och kandiderar för en period till.
Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, kandiderar till EU-parlamentet.
Michaela Hollis, Kristdemokraterna, kandiderar till EU-parlamentet.
Dick Erixon, Sverigedemokraterna, kandiderar till EU-parlamentet.

Debattörerna.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Åsa Lindestam, ordförande PRO
Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande

Moderator var Artur Ringart, medgrundare till News55.se

Dölj faktaruta

Förbundsordförandena för SPF Seniorerna, PRO och SKPF introducerade var sitt område. Eva Eriksson inledde med att ta upp ålderismens gissel.

Hon underströk att Sveriges seniorer är 2,2 miljoner individer.

– Men fortfarande behandlas vi som en enhetlig grupp i stället för som de individer vi är.

– Vi vill känna en association med den som kan presentera en värdegrund som bekämpar ålderism, främjar mänskliga rättigheter och ökar medvetenheten om frågor som påverkar äldre personer i hela EU.

Måste vilja mer

Eva Eriksson inskärpte att Europaparlamentet måste ”höja ambitionen” med målet att få ett Europa utan ålderism, som kostar så mycket för både individerna och samhället. Dessutom är det ovärdigt.

Tack vare EU skärpte Sverige lagen mot diskriminering på arbetsmarknaden. Men det räcker inte, EU behöver driva på.

– Nu måste man ta fram liknande direktiv och börja agera på alla områden. Vi vill att EU stödjer kampanjer som utbildar och upplyser om ålderism, så att medvetenheten ökar. Det är dags för EU att göra upp med ålderismen.

– Vi vill också att EU stödjer en FN-konvention om äldres rättigheter. Det gör man i flera av EU-länderna, men tyvärr inte Sverige. Här har partierna ett stort ansvar att bidra till ett Europa för alla åldrar.

FN-konvention

Artur Ringart följde upp med krav på besked:

– Är ni för en FN-konvention, alltså en överenskommelse om äldres rättigheter och att EU driver på detta?

Socialdemokraternas Lena Hallengren:

– Vi tycker att en FN-konvention ska gälla också inom EU. Sen handlar det också om att få genomslag för den när det gäller jobb, civilsamhälle och ekonomi, där det spelar roll i vardagen. Men allra viktigast är vad vi gör här hemma.

Attityder viktiga

Vänsterpartiets företrädare höll också med om att idén är bra. Miljöpartiet framhöll att man sedan länge har kämpat för just en sådan konvention.

Centerpartiet är också för en FN-konvention, men betonade att det bara är skulle vara ett första steg.

– Vi behöver en attitydförändring. Man kan se att i andra EU-länder har man en annorlunda inställning, man har en annan respekt för äldre och tar också tillvara den kompetens som seniorer har, sa Malin Björck.

Ung riksdag

Tomas Tobé, Moderaterna:

– Ja, vi ställer oss positiva till en FN-konvention. Men grundproblemet är som sagt den attityd vi har i hela samhället. Den måste förändras. En del av det kan vi komma åt med lagstiftning. Men Moderaterna har ingen specifik politik för äldre utan vi har en politik för det vi tycker är viktigt för alla, till exempel ett fritt och säkert Europa.

Tomas Tobé fick applåder när han jämförde den förhållandevis unga svenska riksdagen med snittåldern på Europaparlamentets ledamöter:

– Jag vågar hävda att det inte är så tokigt med erfarenhet ibland.

”Veteraner behövs”

Liberalernas Anna Maria Corazza Bildt vill också se en konvention. Hon betonade att hon med sina 61 år var äldst av politikerna i dagens panel.

– Det behövs veteraner som jag. Jag känner mig full av energi, glöd och entusiasm. Inom EU måste vi förstärka och förbättra åldersdiskrimineringsdirektivet till gagn för seniorerna i hela Europa.

Kommissionen

Kristdemokraternas Michaela Hollis svarade att man också är positiva ”till att man gör någonting kraftfullt” och att man går från ord till handling. Men mest handlar det om att förändra attityder.

I likhet med Tomas Tobé pekade Michaela Hollis på att framför allt Sverige behöver skärpa sig, varpå hon jämförde med kommissionärerna i EU, där de flesta är över 65 år.

”All diskriminering”

Dick Erixon från Sverigedemokraterna betonade också att ”det är attityder som är den viktiga frågan”.

– Vi vill se över diskrimineringslagstiftningen så att den omfattar all diskriminering. För om man pekar ut enskilda grupper i lagstiftningen innebär det att andra hamnar vid sidan av.

EU fram till valet

705 ledamöter sitter i Europaparlamentet.
Sverige har 21 ledamöter.
Av dessa har S 5 ledamöter, M 4 ledamöter, MP 3 ledamöter, SD 3 ledamöter, KD 2 ledamöter, C 2 ledamöter, L 1 ledamot, V 1 ledamot.

Dölj faktaruta

Diskussionen präglades ofta av gemensamma linjer som delades av de flesta partierna. Exempelvis tryckte flera kandidater på bankernas ansvar för att försvåra bedrägerier mot äldre, liksom att den nationella politiken har mycket att bidra med för att minska den ekonomiska utsattheten för sämre ställda pensionärer i Sverige.

Läkemedelsbristen behöver motverkas genom mer samarbete inom EU, snarare än mindre – den snabba framställningen och leveransen av vaccin mot covid -19 gav ett starkt bevis på att EU kan fungera bra och effektivt när den rätta viljan till samarbete finns på plats.

Sänds i SVT

SVT Forum kommer att sända årets Äldreriksdag torsdagen den 30 maj klockan 9.00-10.30. Det blir också en repris veckan före valet.

En annan EU-debatt att följa är den mellan partiledarna i riksdagen den 22 maj.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas