”Kampen mot ålderism är global”
SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.
Nyheter | EU-valet

”Kampen mot ålderism är global”

Det är en demokratisk rättighet och kanske också en skyldighet att använda sin rösträtt när Europa går till val i juni. Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-17

Eva Eriksson tar nu nästan varje tillfälle i akt att uppmana till engagemang inför valet till Europaparlamentet.

Förbundet har en särskild webbsida som informerar om valet, hon har spelat in en film med budskapet om vikten av att rösta och hon ser gärna att SPF Seniorernas förtroendevalda på alla nivåer försöker inspirera till diskussion och därmed bidra till ett högt svenskt valdeltagande.

– Länder och medborgare i Europa är så sammanlänkande numera att beslut som fattas i Europaparlamentet ofta har stor inverkan på vår vardag och vår livskvalitet ner till minsta svensk kommun.

Kommande generationer

Europas ekonomi ligger till grund för den välfärd vi har också i Sverige, framhåller Eva Eriksson.

– Andra oerhört viktiga beslut som rör exempelvis klimatet fattas på Europanivå. Ett engagemang för vilken värld vi lämnar efter oss förutsätter alltså att det fattas rätt beslut inte bara i Sverige utan också i Europa.

Demokratin

Därför är det av stor vikt vilka parlamentariker som Sverige skickar till Bryssel, poängterar Eva Eriksson.

– Vi lever också i en hotfull tid med krig inpå våra gränser. Det är ännu ett skäl till att bry sig om att bidra till Europas demokratiska legitimitet genom att gå och rösta.

Mot ålderismen

Mycket av den diskriminering som drabbar äldre kan och måste bekämpas inte bara inom svenska gränser i riksdag och kommunfullmäktigeförsamlingar utan även i Europaparlamentet.

Även inne i parlamentet kan ålderismen bekämpas, menar Eva Eriksson.

– Viktiga steg behöver tas i Europa för att stoppa olika former av åldersdiskriminering, exempelvis på arbetsmarknadens område. Ett annat gäller vården, alla måste ha rätt till bästa möjliga vård oavsett ålder och oavsett i vilket land man blir sjuk.

Mänskliga rättigheter

Kampen mot ålderism är global, konstaterar Eva Eriksson.

– I FN pågår en diskussion om att införa en konvention för äldres mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för att äldrefrågor är viktiga i hela världen och att vårt svenska engagemang kan ge betydelsefulla bidrag.

Plikt att lyssna

Eva Eriksson vill rikta en uppmaning till de parlamentariker från Sverige som efter valet ska sätta sig som ledamöter i Europaparlamentet.

– Kom ihåg seniorperspektivet under den kommande mandatperioden. Mer än var fjärde röst i valet läggs av en senior. Så det är faktiskt något av en demokratisk skyldighet att vara lyhörd för och tillgodose äldres perspektiv.

Eva Eriksson.

Hon har också ett tips.

– Håll nära kontakt med AGE Platform Europe där SPF Seniorerna är medlem och företräder Sverige, och som har mycket kunskap om äldres behov. Här finns underlag för en framåtsyftande politik med hänsyn till Europas många seniorer. Faktum är att närmare en fjärdedel av Europas invånare är seniorer.

Gör gemensam sak

På SPF Seniorernas särskilda webbsida om EU-valet återfinns ett manifest med krav som AGE har tagit fram inför valet.

– Använd ståndpunkterna och underlaget för att uttrycka vår mening och ställ krav på kandidater och partier. Alltid finns det någon i närheten att påverka med goda argument, precis som många gjorde vid förra Europavalet 2019. I manifestet gör vi gemensam sak med Europas seniororganisationer.

EU-parlamentet.
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas