Svag äldreomsorg ökar press på anhöriga
Foto: Getty Images
Nyheter | Utmattning

Svag äldreomsorg ökar press på anhöriga

Allt fler äldre vårdar sin partner. Det leder till att den ofrivilliga ensamheten ökar och därmed också risken för depression. Det visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-08

Det är framför allt kvinnor som hamnar i rollen av omsorgsgivare och därmed ibland också i riskzonen för depression och självmordstankar.

– Att hjälpa en närstående kan föra med sig mycket positivt men forskningen visar också att äldre som vårdar sin partner oftare är ofrivilligt ensamma, säger Ingrid Osika Friberg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten har forskarna Lena Dahlberg och Mariam Kirvalidze sammanställt forskning om sambandet mellan partnervård och ensamhet bland personer över 65 år.

– Ensamhet har samband med lägre välbefinnande och sämre hälsa. Översikten visar att ensamhet bland partnervårdare kan handla om emotionell ensamhet i parrelationen. Ensamheten kan också bero på social isolering eller osäkerhet i rollen som partnervårdare, säger Lena Dahlberg, professor vid Högskolan Dalarna och anknuten till Karolinska Institutet.

Lena Dahlberg.

– Mer forskning behövs om skillnader mellan olika grupper av partnervårdare, som kvinnor och män eller personer med olika utbildningsnivå.

Två orsaker till att anhöriga oftare tar hand om äldre är att befolkningen i Sverige blir äldre och att den offentliga omsorgen har minskat, konstaterar forskarna.

Saknas politiska initiativ

Den sammanlagda bilden av forskningen på området visar att det behövs politiska initiativ och riktade stödinsatser för att stödja de som ger vård till sin partner, menar forskarna.

– Partnervårdare står vanligtvis för det mesta av den mest intensiva omsorgen. De sköter personliga uppgifter med hängivenhet och offrar ofta sitt sociala liv och sina egna behov. Det är viktigt att genomföra riktade insatser för att lindra den börda som makar upplever senare i livet, säger Mariam Kirvalidze, doktorand vid Karolinska Institutet.
Jämställdhetsmyndighetens utredare drar samma slutsats.

Mariam Kirvalidze.

– Det är viktigt att ta hänsyn till vilka konsekvenser som kommer av att anhörigomsorgen ökar. Ett sätt att i stället förbättra kvinnors hälsa, ekonomi och egenmakt är att satsa på den offentliga äldreomsorgen, säger Ingrid Osika Friberg.

Så påverkar rapporten

Rapporten ”Ensamhet bland äldre partnervårdare” är en underlagsrapport till Jämställdhetsmyndighetens så kallade Resultatrapport för 2024.

Resultatrapporten syftar till att främja ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken genom att bidra med underlag till regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att varje år redovisa och analysera resultat av åtgärder som myndigheter och andra aktörer har vidtagit för att nå jämställdhetspolitiska mål.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-05-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas