– Vi behöver veta mer om anhörigas vardag
Foto: Colourbox
Nyheter | Osynliga

– Vi behöver veta mer om anhörigas vardag

Just nu kartlägger forskare hur äldre anhöriga har det i sin roll som omsorgsgivare. Resultaten kommer att leda till bättre stöd framöver, enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Karolinska Institutet.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-13

– Det finns fler äldre människor i Sverige än någonsin tidigare. Mer ansvar för vården kommer sannolikt att falla på informella omsorgsgivare som ofta också är familjemedlemmar, vänner eller grannar och som ger viktigt stöd till äldre personer som behöver hjälp i det dagliga livet.

Det säger forskarna Mariam Kirvalidze och Amaia Calderón-Larrañaga vid Aging Research Center, Karolinska Institutet som just nu genomför en rikstäckande undersökning i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) för att skaffa mer kunskap om informella vårdgivare över hela Sverige.

– Ja, vi genomför undersökningen för att få en bättre förståelse för situationen för äldre omsorgsgivare, säger Amaia Calderón-Larrañaga som är huvudforskare i studien.

Amaia Calderón-Larrañaga.

– Med tanke på att informella omsorgsgivare står för nästan två tredjedelar av den vård som ges till äldre personer som bor hemma är det absolut nödvändigt att stödja dem så att de kan ha ett fortsatt gott välbefinnande.

Resultaten av undersökningen kommer att hjälpa forskargruppen att utveckla mer effektiva stöd, säger Amaia Calderón-Larrañaga.

Bättre stöd

Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka, trycker på att behovet av utveckling av olika stödprogram är stort.

Lennart Magnusson.

– Studien kommer att ge viktig kunskap om orsakerna till både börda och tillfredsställelse hos äldre omsorgsgivare. Med den kunskapen kan vi sedan förhoppningsvis utveckla och anpassa lämpligt stöd till denna viktiga grupp.

De första resultaten väntas bli klara i mitten av 2024 och kommer att publiceras i internationella tidskrifter men också i svenska publikationer som Äldre i Centrum.

Undersökningen

Genomförs just nu av Statistiska centralbyrån (SCB) som i en första omgång nått 31 000 slumpmässigt utvalda äldre personer över hela landet.

Frågorna täcker en rad ämnen kopplade till situationen för informella vårdgivare.

Ett andra utskick skickades i början av september. Hittills har över 55 procent av de tillfrågade svarat.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-10-13
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas