Dyrt för samhället när anhöriga måste vårda
Foto: Colourbox
Nyheter | Bakslag

Dyrt för samhället när anhöriga måste vårda

17 700 svenskar gick ner till deltid under 2022 för att vårda en anhörig. Det visar en kartläggning som pensionsbolaget Skandia gjort.

Jan Arleij
Publicerad 2023-08-04

Undersökningen visar också att fler än var sjätte person i Sverige lägger ned mer än 30 timmar i veckan på att vårda en närstående. 80 procent av dessa var kvinnor.

Tio procent uppger att vården tar så mycket tid i anspråk att de tvingas gå ned i arbetstid.

Samhällets kostnad för detta beräknas uppgå till tre miljarder kronor årligen, enligt Skandiaundersökningen.

Till detta kommer negativa hälsoeffekter i form av ökad stress och sömnbrist för den anhörigvårdande gruppen.

En kvinnofälla

Situationen kan beskrivas som en modern kvinnofälla, säger Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia i en kommentar till undersökningen.

Jenny Wiener.

– Dessa kvinnor vittnar dessutom om negativa hälsoeffekter till följd av vård av en anhörig, i form av ökad stress och sömnbrist. Men det kan också handla om en oro över den egna ekonomin som påverkas till följd av minskad lön, avbrott på karriärstegen men också sämre pension.

Allt dyrare

Både samhället – som kan förvänta sig en årligen växande nota för anhörigvårdares arbetsbortfall – och arbetsgivare bör ta större ansvar, anser Jenny Wiener.

– Andelen 80-åringar i Sverige förväntas fördubblas fram till år 2040. I takt med att allt fler blir äldre, ökar också behovet av stöd och hjälp. Som samhället ser ut idag landar en stor del av det ansvaret på de närmaste. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att som arbetsgivare fundera kring hur man själv möter detta växande behov hos sina medarbetare.

Bättre omsorg

En vanlig uppfattning bland samhällsdebattörer och forskare är att en väl fungerande och tillräckligt utbyggd äldreomsorg är det bästa anhörigstödet.

Vanligast vårda föräldrar

Före årsskiftet lanserade Skandia rapporten ”Nära & kära” som också visade på hur vård av anhöriga kan leda till deltidsarbete.

Den rapporten visar bland annat:

• Cirka 1,2 miljoner personer i Sverige lägger ned påtaglig tid på vård av anhöriga, i genomsnitt läggs mellan en och tio timmar i veckan.

• Det vanligaste är att personer som själva är i medelåldern ger vård till sina föräldrar.

• Det är inte bara äldre som kräver vård, till exempel behöver många i medelåldern ta hand om sina vuxna barn som mår dåligt. I åldersgruppen 30-44 år är det i princip lika vanligt att vårda äldre föräldrar som vuxna barn.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-08-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas