Fler insatser mot äldres psykiska ohälsa
Almedalen 2019 | Nyheter | Almedalen
Eva Eriksson och Ingmar Skoog. Foto Jan Arleij Eva Eriksson och Ingmar Skoog. Foto Jan Arleij

Fler insatser mot äldres psykiska ohälsa

Medvetenheten om att äldres psykiska ohälsa är ett stort samhällsproblem ökar. Men också insatserna blir fler, från många olika håll.

Jan Arleij
Publicerad 2019-07-01

Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa? Det var rubriken för ett av de seminarier som hade SPF Seniorerna-inslag på måndagen (1/7), Almedalsveckans andra dag.

Arrangör var det så kallade Rådet för styrning med kunskap, RSK. För många okänt, men bestående av nio myndigheter som ska samarbeta strategiskt så att kunskap når till profession, kommuner och landsting.

Företrädare för myndigheterna berättade om flera olika aktuella insatser just när det gäller äldres psykiska ohälsa.

Olika satsningar

Exempelvis har Socialstyrelsen gjort en ”checklista” för vårdpersonal och Folkhälsomyndigheten berättade om en färsk kunskapssammanställning som klarlägger mer om i vilka grupper av äldre som depression är vanligare.

Organisationerna Hjärnkoll och SPF Seniorerna beskrev nya projekt som väntas ta fart under hösten och som båda tar upp kampen mot den psykiska ohälsan. Hjärnkoll arrangerar en stor konferens om äldres psykiska ohälsa och SPF Seniorerna ökar takten i arbetet mot ofrivillig ensamhet.

– Nu ser vi många aktörer på banan. Vi ser ett flertal myndigheter samarbeta. Arbetet med att motverka äldres psykiska ohälsa har tagit många stora steg framåt under senare år, sa moderatorn Susanne Rolfner Suvanto till Senioren ögonblicket innan hon klev upp på scenen för att moderera seminariet.

Oroande

I panelen fanns SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Det arbete som nu görs av olika aktörer och organisationer är oerhört viktigt.

– Men jag oroar mig samtidigt över bristen på kunskap ute i samhället om psykisk ohälsa bland äldre. Den okunskapen leder till att vi inte blir bemötta på ett bra sätt, eller blir trodda på vårdcentraler och på andra håll i samhället.

Samarbetar

Här är myndigheterna som sitter i Rådet för styrning med kunskap:

Socialstyrelsen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för vård- och omsorg
Läkemedelsverket
Myndigheten för delaktighet
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Dölj faktaruta

Det i sin tur gör att man sluter sig, drar sig undan och i värsta fall utvecklar en depression, menade Eva Eriksson.

– Samhällets strukturer fungerar helt enkelt inte som de ska, och det innebär risker för många äldre, sa Eva Eriksson och pekade också på digitaliserings stora risker för äldre som ställs utanför.

Vanligt efter 70

Forskaren Ingmar Skoog la en kunskapsgrund. 200 000 äldre drabbas av depression, konstaterade han, och la till att det är ganska vanligt att man debuterar efter 70 års ålder.

Ingmar Skoog pekade på två tendenser. Skillnaden mellan förekomst av depression mellan män och kvinnor kan vara på väg att utjämnas.

– Att den kvinnliga dominansen av förekomst av depression ser ut att minska kan ha att göra med att samhället blir alltmer jämlikt.

– Sedan har vi nya rön på gång som tycks visa att män med egenskaper och karaktärsdrag som vi förknippar som mer feminina har högre förekomst av depression än andra män.

Het dag i Visby

Under måndagen (1/7) ägde närmare 900 evenemang rum i Almedalen.
SPF Seniorerna fanns på plats vid ett antal av dessa. Bland annat deltog förbundsordförande Eva Eriksson på ett panelsamtal i ett seminarium med rubriken ”Finns förutsättningar för pensionssparande för alla?”, arrangerat av Sparbankernas riksförbund.
Enligt arrangörerna erbjöds teleslinga under 501 av evenemangen, 53 evenemang teckentolkades och 66 procent var miljödiplomerade.

Dölj faktaruta

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-07-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas