Var tredje kvinna över 77 har ångest
Nyheter | Psykisk ohälsa

Var tredje kvinna över 77 har ångest

Depression är nu så vanligt bland äldre att det måste beskrivas som ett folkhälsoproblem. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-09

I en ny rapport från Folkhälsomyndigheten utförd av Aging Research Center, ARC visas att var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest.

– Hittills har kunskapen om hur samhällets äldsta mår varit begränsad, men rapporten visar att ångest och depression är utbrett inom gruppen, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Olika grupper

Forskarna har undersökt förekomsten av psykisk ohälsa i form av ångest och depression hos personer från 77 år och uppåt under åren 1994-2014.

Förutom att psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än män, har man funnit att utsattheten också är större bland ogifta eller ensamboende.

Sannolikheten för depressiva symtom och ångest är högre ju mer socialt isolerad en person är.

Ensamhet

Socioekonomiska förhållanden som att ha en otrygg ekonomi har också stor betydelse för den psykiska hälsan. Även fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar är relaterat till psykisk ohälsa.

Carin Lennartsson.

– Risken för depression ökar framförallt när de första funktionsnedsättningarna uppkommer och den äldre personen inte längre klarar av att sköta sin vardag själv, säger Carin Lennartsson, forskare på Aging Research Center.

Tolkar fel

Psykisk ohälsa kan ofta vara svår att upptäcka hos äldre personer eftersom symtombilden ibland ser annorlunda ut än hos yngre personer, konstaterar forskarna.

Många symtom kan också ta sig uttryck i fysiska besvär.

– Forskningen visar att symtom på psykisk ohälsa bland äldre personer många gånger ses som en del av åldrandet och uppmärksammas därför varken av den äldre personen själv, anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal, säger Carin Lennartsson.

Hitta de utsatta

En slutsats som Folkhälsomyndigheten drar är att en viktig utmaning ligger i att identifiera de äldre personer som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Då finns möjligheter att kunna motverka de negativa konsekvenserna av förändringar i hälsa, funktionsförmåga och sociala förhållanden.

– För att minska ojämlikheterna i psykisk hälsa måste vi komma ihåg att äldre personer inte är en homogen grupp. Alla har olika förutsättningar för hälsa, och mycket kan vinnas genom att arbeta förebyggande och tidigt identifiera de som riskerar att drabbas psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas