”Mer kan göras för äldres psykiska hälsa”
Nyheter | HÄLSA

”Mer kan göras för äldres psykiska hälsa”

Ge pensionärsorganisationer stöd för att förebygga diskriminering av äldre personer med psykisk ohälsa. Det föreslår en lång rad av landets främsta experter på området.

Jan Arleij
Publicerad 2019-12-02

I en debattartikel på News55 skriver de att psykisk ohälsa, framförallt depression, är vanligare bland äldre än bland yngre.

Det är också fler äldre personer som tar sitt liv jämfört med yngre personer. Det gäller även äldre kvinnor i relation till yngre kvinnor.

Saknas vård

Ändå brister det allvarligt i vårdutbudet:

– Äldrepsykiatrisk specialistverksamhet saknas fortfarande i hälften av landets regioner. En specialitet som främst har i uppgift att möta allvarlig psykisk ohälsa i kombination med åldrandets sjukdomar.

Tre skäl

Debattörerna radar upp vad man tror är de viktigaste orsakerna till att utbudet av vårdmöjligheter är så begränsat och outvecklat:

  • Äldre personer söker inte själva hjälp för psykisk ohälsa.
  • Metoder för att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre personer är inte anpassade utifrån äldre personers symtombild och behov.
  • Eftersattheten kan härledas från synen på den äldre personen.

Fler dör

Priset är ofta högt, enligt debattörerna.

– Depression hos äldre är en allvarlig sjukdom som förutom lidande hos den enskilde och ökat behov av vård och omsorg dessutom leder till en kraftigt ökat dödlighet i kroppslig sjukdom.

Uppdrag till DO

För att komma framåt föreslår debattörerna, många experter med mycket lång erfarenhet av vård och omsorg av äldre personer med psykisk hälsa, en lång rad saker. Bland annat:

• Diskrimineringsombudsmannen (DO) ges i uppdrag att belysa situationen för äldre personer med psykisk ohälsa utifrån diskrimineringslagen
• Myndigheten för delaktighet ges i uppdrag att i nära samverkan med civilsamhället sprida kunskap om diskrimineringslagstiftningen – ålder och psykisk funktionsnedsättning
• Ett nationellt kompetenscentrum om äldres psykisk ohälsa och substansberoende inrättas
• Ökat stöd till patient-, brukar- och anhörigorganisationer men också pensionärsorganisationer för att förebygga diskriminering av äldre personer med psykisk ohälsa
• All statistik inom området psykisk hälsa och ohälsa skall vara åldersuppdelad utifrån ett livsloppsperspektiv
• Stöd ges för att bygga ut den äldrepsykiatriska vården att omfatta minst en verksamhet i varje region

Debattörerna

Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet i Sverige
Anna-Liisa Suvanto, Omvårdnadsinstitutet i Sverige, Universitetsadjunkt Karolinska Institutet
Ann-Christin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Hjärnkoll
Maria Kindfält Trygg, Verksamhetschef Riksförbundet Hjärnkoll
Britta Alin Åkerman, Professor emerita i Pedagogik, NASP, Karolinska Institutet
Christina Allaskog, Föreningen Äldres Hälsa
Jan Ancker, Ordförande SPF-seniorerna i Gnesta och Daga
Johan Andreen, Specialistläkare i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri
Anne Marie Brodén, Förbundsordförande S:t Lukas, f d riksdagsledamot (M)
Gösta Bucht, Professor emeritus i geriatrik, sakkunnig för vård och omsorg SPF-seniorerna
Eva Gustafson, Demensföreningen i Kalmar
Yngve Gustafson, Seniorprofessor, geriatriker Umeå
Monica Hansson, Leg.ssk/spec.psykiatri
Barbro Hejdenberg Ronsten, Ordförande RSMH
Peggy D Hermansson, Offentlig måltid i Sverige
Kristina Iritz Hedberg, Ordförande Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Äldre- och Demensvård
Wallis Jansson, Med.Dr, leg.sjuksköterska
Ingvar Karlsson, Docent, äldrepsykiatriker
Maria Lundqvist Brömster (L), regionpolitiker Västerbotten
Ullakarin Nyberg, Överläkare, Med.Dr. Norra Stockholms psykiatri
Eva Olofsson, (V) oppositionsråd Västragötalandsregionen
Marie Pantzar, Socialdemokratiska kvinnoklubben i Jönköping
Violet Petersson, Föreningen S:t Lukas i Norra Kalmar
Antonella Pirrone, (KD) Ordförande i Socialnämnden, Nynäshamn
Sineva Ribeiro, Ordförande Vårdförbundet, Specialistsjuksköterska
Karin Rågsjö, Hälso- och sjukvårdstalesperson (V), riksdagsledamot
Mirja Räihä, (S), Vice.ordförande Äldrenämnden, Stockholms stad
Christina Tallberg, Ordförande PRO
Tuija Viking, Forskarstuderande Högskolan Väst
Tuula Wallsten, Med.Dr, chefläkare Region Västmanland
Anders Åkesson, (Mp) f d Regionråd Skåne
Marie Åsberg, Professor emerita, Karolinska Institutet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-12-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas