Krav 8 mars: Synliggör äldre kvinnors psykiska ohälsa
Nyheter | Kvinnodagen
Foto: Gettyimages

Krav 8 mars: Synliggör äldre kvinnors psykiska ohälsa

Gör upp med ålderismen och synliggör årsrika kvinnors psykiska ohälsa. Det kräver Barbro Hejdenberg Ronsten, Christina Allaskog och Alexandra Charles von Hofsten på internationella kvinnodagen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-08

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande för Riksförbundet för social och mental hälsa, Christina Allaskog, ordförande för Riksföreningen äldres hälsa och Alexandra Charles von Hofsten, ordförande för 1,6 miljonersklubben för kvinnor & hälsa lyfter en rad hårda fakta i en debattartikel i Sydsvenskan.

Kvinnor över 65 har betydligt mer depression och ångest än män i samma ålder och än befolkningen i övrigt.

Ingen naturlag

Vårdens svar på psykiska besvär är ofta att sätta in mediciner. Äldre är också den grupp som får mest antidepressiva läkemedel.

Men att äldre blir deprimerade är ingen naturlag, konstaterar de tre som istället vill se bättre vård och mer förebyggande insatser när det gäller psykisk ohälsa bland kvinnor.

Foto: Angelica Engström
Alexandra Charles.

Däremot ökar risker med sådant som svåra livskriser och social isolering liksom en rad medicinska tillstånd såsom ”tyst” (mindre) stroke, hormonrubbningar, undernäring och läkemedelsbiverkningar.

Det handlar ytterst om att förebygga självmord.

– Depression och social isolering har visat sig ha starkt samband med självmord hos äldre.

Fler psykologer

Debattörerna listar fyra måsten om den psykiska ohälsan bland äldre ska kunna minskas.

• Tillgången till psykologhjälp öka för både äldre kvinnor och män.
• Vårdpersonalens kunskap om antidepressiva läkemedels påverkan på äldre förbättras.
• Forskning om psykisk hälsa bland äldre öka.
• Äldrepsykiatrin utökas.

– Det är dags att det svenska samhället, framför allt vården, gör upp med ålderismen och synliggör årsrika kvinnors psykiska ohälsa, skriver de tre.

Jan Arleij
Publicerad 2021-03-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas